Quạt đứng Superlite Max

Showing all 4 results

 • Quạt đứng công nghiệp SLS 500

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp SLS 500

  Mã Hàng : SLS 500 Sải cánh : 50cm. Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 160W Lưu lượng gió : 7800m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt đứng công nghiệp SLS 650

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp SLS 650

  Mã Hàng : SLS 650 Sải cánh : 65cm. Công suất : 225W Lưu lượng gió : 13.200m3/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt đứng công nghiệp SLS 600

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp SLS 600

  Mã Hàng : SLS 600 Sải cánh : 60cm. Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 205W Lưu lượng gió : 11700m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt đứng công nghiệp SLS 750

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp SLS 750

  Mã Hàng : SLS 750 Sải cánh : 75cm. Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 290W Lưu lượng gió : 18120/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam