Quạt hút AFAN

Showing all 9 results

 • Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-20quạt hút công nghiệp di động afan aft-20

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-20

  Model : AFT-20 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 230w Lưu lượng gió : 1500 m³/h Cột áp : 254 Pa Kích thước cánh : 200mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-25Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-25

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-25

  Model : AFT-25 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 320w Lưu lượng gió : 2580 m³/h Cột áp : 294 Pa Kích thước cánh : 250mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-30Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-30

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-30

  Model : AFT-30 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 520w Lưu lượng gió : 3900 m³/h Cột áp : 370 Pa Kích thước cánh : 300mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-35Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-35

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-35

  Model : AFT-35 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 750w Lưu lượng gió : 4920 m³/h Cột áp : 598 Pa Kích thước cánh : 350mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-40Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-40

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-40

  Model : AFT-40 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 110w Lưu lượng gió : 5760 m³/h Cột áp : 700 Pa Kích thước cánh : 400mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-45Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-45

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp xách tay AFAN AFT-45

  Model : AFT-45 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 1500w Lưu lượng gió : 7500 m³/h Cột áp : 972 Pa Kích thước cánh : 450mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-40Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-40

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-40

  Model : AFR-40 Điện áp : 220v-380/50Hz Công suất : 1100w Lưu lượng gió : 5760 m³/h Cột áp : 700 Pa Kích thước cánh : 400mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-50Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-50

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-50

  Model : AFR-50 Điện áp : 220v-380/50Hz Công suất : 1500w Lưu lượng gió : 12000 m³/h Cột áp : 1050 Pa Kích thước cánh : 500mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-60Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-60

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp di động AFAN AFR-60

  Model : AFR-60 Điện áp : 220v-380/50Hz Công suất : 2000w Lưu lượng gió : 14400 m³/h Cột áp : 1100 Pa Kích thước cánh : 600mm Xuất xứ : Trung Quốc Tình trạng : Còn hàng Bảo hành : 12 tháng