Superlite Max

Showing all 18 results

 • Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 100

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 100

  Model : SLB 100 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 45 w Lưu lượng gió : 310 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 300Pa Độ ồn : 30 dB Đường kính ống : 97 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 125

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 125

  Model : SLB 125 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 45 w Lưu lượng gió : 310 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 300Pa Độ ồn : 30 dB Đường kính ống : 120 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 150

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 150

  Model : SLB 150 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 75 w Lưu lượng gió : 540 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 300Pa Độ ồn : 48 dB Đường Kính ống : 144 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 200

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SLB 200

  Model : SLB 200 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 130 w Lưu lượng gió : 1200 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 300Pa Độ ồn : 55 dB Đường kính ống : 194 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 75

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 75

  Model : SHP 75 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 35 w Lưu lượng gió : 220 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 180Pa Độ ồn : 30 dB Đường kính ống : 72 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 100

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 100

  Model : SHP 100 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 45 w Lưu lượng gió : 220 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 180Pa Độ ồn : 30 dB Đường kính ống : 92 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 125

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 125

  Model : SHP 125 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 45 w Lưu lượng gió : 310 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 180Pa Độ ồn : 30 dB Đường kính ống : 120 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 150

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 150

  Model : SHP 150 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 75 w Lưu lượng gió : 540 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 300Pa Độ ồn : 48 dB Đường kính ống : 144 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 160

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 160

  Model : SHP 160 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 75 w Lưu lượng gió : 540 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 300Pa Độ ồn : 48 dB Đường kính ống : 144 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 250

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 250

  Model : SHP 250 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 170 w Lưu lượng gió : 1600 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 420Pa Độ ồn : 60 dB Đường kính ống : 245 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 200

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 200

  Model : SHP 200 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 130 w Lưu lượng gió : 1200 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 380Pa Độ ồn : 55 dB Đường kính ống : 198 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 315

  Liên hệ

  Quạt hút âm trần nối ống gió SHP 315

  Model : SHP 315 Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 280 w Lưu lượng gió : 2500 m³/h Vận tốc : 2500 rpm/1 tốc độ Áp suất : 450Pa Độ ồn : 68 dB Đường kính ống : 310 mm Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-20Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-20

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-20

  Model : SHT 20 Sải cánh : 200mm Điện áp : 220v/50hz Công suất : 130W Vòng tua : 2800 v/p Lưu lượng gió : 1500(m3/min) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-25Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-25

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-25

  Model : SHT 25 Sải cánh : 250mm Điện áp : 220v/50hz Công suất : 250W Vòng tua : 2800 v/p Lưu lượng gió : 2580(m3/min) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-30Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-30

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-30

  Model : SHT 30 Sải cánh : 300mm Điện áp : 220v/50hz Công suất : 300W Vòng tua : 2800 v/p Lưu lượng gió : 3900(m3/min) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT 35

  Liên hệ

  Quạt Hút Công Nghiệp Superlite Max SHT 35

  Model : SHT 35 Sải cánh : 350mm Điện áp : 220v/50hz Công suất : 750W Vòng tua : 2800 v/p Lưu lượng gió : 82(m3/min) Cột áp : 598 pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT 40 giá rẻQuạt hút gió công nghiệp Superlite Max SHT 40 chính hãng giá rẻ

  Liên hệ

  Quạt Hút Công Nghiệp Superlite Max SHT 40

  Model : SHT 40 Sải cánh : 400mm Điện áp : 220v/50hz Công suất : 1100W Vòng tua : 2800 v/p Lưu lượng gió : 96(m3/min) Cột áp : 700 pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-45

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Superlite Max SHT-45

  Model : SHT 45 Sải cánh : 450mm Điện áp : 220v/50hz Công suất : 1500W Vòng tua : 2800 v/p Lưu lượng gió : 7500(m3/min) Bảo hành : 12 tháng