Quạt hút Haiki

Showing all 5 results

 • Quạt hút xách tay HAIKI XT30Quạt thông gió xách tay HAIKI XT 30

  Liên hệ

  Quạt hút xách tay HAIKI XT30

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 370(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 300(mm) Lưu lượng gió : 3460(m3/h) Áp Suất : 200(Pa) Độ ồn : 68(Db) Kích thước sp : 390x350x440(mm) Trọng lượng : 12,6(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút xách tay HAIKI XT40Quạt thông gió xách tay HAIKI XT 40

  Liên hệ

  Quạt hút xách tay HAIKI XT40

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 1500(w) Vòng quay cánh : 10000(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 9000(m3/h) Áp Suất : 270(Pa) Độ ồn : 73(Db) Kích thước sp : 570x500x500(mm) Trọng lượng : 21,5(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút xách tay HAIKI XT35Quạt hút xách tay HAIKI XT 35

  Liên hệ

  Quạt hút xách tay HAIKI XT35

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 1100(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 350(mm) Lưu lượng gió : 9000(m3/h) Áp Suất : 240(Pa) Độ ồn : 71(Db) Kích thước sp : 510x410x460(mm) Trọng lượng : 14,5(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút xách tay HAIKI XT25Quạt hút xách tay công nghiệp HAIKI XT 25

  Liên hệ

  Quạt hút xách tay HAIKI XT25

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 230(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 250(mm) Lưu lượng gió : 2340(m3/h) Áp Suất : 120(Pa) Độ ồn : 65(Db) Kích thước sp : 370x310x390(mm) Trọng lượng : 11,2(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút xách tay công nghiệp HAIKI XT 20quạt hút công nghiệp haiki xt 20

  Liên hệ

  Quạt hút xách tay HAIKI XT20

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 135(w) Vòng quay cánh : 2800(v/p) Kích thước cánh : 200(mm) Lưu lượng gió : 1330(m3/h) Áp Suất : 100(Pa) Độ ồn : 58(Db) Kích thước sp : 320x260x350(mm) Trọng lượng : 7,2(kg) Bảo hành : 12 tháng