Quạt hút Super Win

Showing all 7 results

 • Quạt hút công nghiệp Super Win SHT2-60Quạt hút công nghiệp Super Win SHT2-60

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Super Win SHT2-60

  Model : SHT2-60 Điện áp : 220v Công suất : 2200w Tốc độ gió : 2800 v/p Lưu lượng gió : 14200 m³/h Cột áp : 1100 Pa Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : còn hàng
 • Quạt hút công nghiệp Super Win SHT2-50Quạt hút công nghiệp Super Win SHT2-50

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Super Win SHT2-50

  Model : SHT2-50 Điện áp : 220v Công suất : 1500w Tốc độ gió : 2800 v/p Lưu lượng gió : 12000 m³/h Cột áp : 1050 Pa Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : còn hàng
 • Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-45Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-45

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-45

  Model : SHT-45 Điện áp : 220v Công suất : 1700w Tốc độ gió : 2800 v/p Lưu lượng gió : 7500 m³/h Cột áp : 972 Pa Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : còn hàng
 • Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-40Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-40

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-40

  Model : SHT-40 Điện áp : 220v Công suất : 1200w Tốc độ gió : 2800 v/p Lưu lượng gió : 5760 m³/h Cột áp : 700 Pa Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : còn hàng
 • Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-35

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-35

  Model : SHT-35 Điện áp : 220v Công suất : 670w Tốc độ gió : 2800 v/p Lưu lượng gió : 4920 m³/h Cột áp : 598 Pa Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : còn hàng
 • Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-30Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-30

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-30

  Model : SHT-30 Điện áp : 220v Công suất : 320w Tốc độ gió : 2800 v/p Lưu lượng gió : 1800 m³/h Cột áp : 225 Pa Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : còn hàng
 • Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-25

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp Super Win SHT-25

  Model : SHT-25 Điện áp : 220v Công suất : 200w Tốc độ gió : 2800 v/p Lưu lượng gió : 505 m³/h Cột áp : 165 Pa Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : còn hàng