Quạt Maya Fan

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Quạt Hút Công Nghiệp SHT-20Quạt Hút Công Nghiệp SHT-20

  1.180.0001.450.000

  Quạt Hút Công Nghiệp SHT-20

  Thương hiệu : Maya Fan Dòng điện :220V Công suất :230W Vòng tua :2800 vòng/phút Lưu Lượng Gió :1500 m³/h Cột áp : 254 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Công Nghiệp SHT-25Quạt Hút Công Nghiệp SHT-25

  1.280.0001.610.000

  Quạt Hút Công Nghiệp SHT-25

  Thương hiệu : Maya Fan Dòng điện :220V Công suất :320W Vòng tua :2800 vòng/phút Lưu Lượng Gió :2580 m³/h Cột áp : 294 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Công Nghiệp SHT-30Quạt Hút Công Nghiệp SHT-30

  1.445.0001.792.000

  Quạt Hút Công Nghiệp SHT-30

  Thương hiệu : Maya Fan Dòng điện :220V Công suất :520W Vòng tua :2800 vòng/phút Lưu Lượng Gió :3900 m³/h Cột áp : 370 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Công Nghiệp SHT-35Quạt Hút Công Nghiệp SHT-35

  2.450.0003.250.000

  Quạt Hút Công Nghiệp SHT-35

  Thương hiệu : Maya Fan Dòng điện :220V Công suất :750W Vòng tua :2800 vòng/phút Lưu Lượng Gió :4920 m³/h Cột áp : 598 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Công Nghiệp SHT-40Quạt Hút Công Nghiệp SHT-40

  2.850.0003.650.000

  Quạt Hút Công Nghiệp SHT-40

  Thương hiệu : Maya Fan Dòng điện :220V Công suất :1100W Vòng tua :2800 vòng/phút Lưu Lượng Gió :5760 m³/h Cột áp : 700 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Công Nghiệp SHT-45Quạt Hút Công Nghiệp SHT-45

  3.460.0003.980.000

  Quạt Hút Công Nghiệp SHT-45

  Thương hiệu : Maya Fan Dòng điện :220V Công suất :1500W Vòng tua :2800 vòng/phút Lưu Lượng Gió :7.500 m³/h Cột áp : 972 Pa Bảo hành : 12 tháng