Quạt Hướng Trục Cao Áp

Showing all 9 results

 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 0.5HpQuạt Hút Hướng Trục Cao Áp 0.5Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 0.5Hp

  Model : QTA-300 Kích thước khung (mm) : 300 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 0,5hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4000 Cột áp (Pa) : 250 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 2HpQuạt Hút Hướng Trục Cao Áp 2Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 2Hp

  Model : QTA-400 Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 2hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 7000 Cột áp (Pa) : 270 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 3Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 3Hp

  Model : QTA-500 Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 3hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 5Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 5Hp

  Model : QTA-600 Kích thước khung (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 5hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 10Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 10Hp

  Model : QTA-700 Kích thước khung (mm) : 700 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 10hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 15Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 15Hp

  Model : QTA-800 Kích thước khung (mm) : 800 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 10hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800-1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 40000-45000 Cột áp (Pa) : 400-600 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 20Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 20Hp

  Model : QTA-900 Kích thước khung (mm) : 900 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 15hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800-1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 50000-55000 Cột áp (Pa) : 500-700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp 30Hp

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp 30Hp

  Model : QTA-1000 Kích thước khung (mm) : 1000 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 30hp Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 70000 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hướng Trục Cao Áp 25Hp

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Cao Áp 25Hp

  Model : QTA-1100 Kích thước khung (mm) : 1100 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 25hp Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 76000 Cột áp (Pa) : 650 Bảo hành : 12 tháng