Quạt Ly Tâm

Showing all 20 results

 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm động cơ TECO 4.5A

  Công suất : 7.5kw Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua : 1450 rmp/phút Lưu lượng gió : 8000 – 12000 m3/giờ Cột áp : 2500 Pa Bảo hành sản phẩm : 12 tháng.
 • Liên hệ

  Quạt ly tâm Soohan 11-62 2.8A

  Chuyển động thẳng, lực hút đơn. Độ ồn thấp. Lượng gió lớn, áp suất cao Cấu trúc an toàn và dễ lắp đặt Sử dụng phù hợp với việc thông gió tại các xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn 7 Mẫu:2.8A, 3.5A,4A,5A Lượng gió:1600-3200m³/h Công suất: 1,5 Kw Áp suất: 420-550P
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 3.2A 2.2 kw

  Công suất : 3HP Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua : 2900 rmp/phút Lưu lượng gió : 1688 – 3517 m3/giờ Cột áp : 1300 Pa Bảo hành sản phẩm : 12 tháng.
 • Liên hệ

  Quạt ly tâm Soohan 11-62 3A

  Chuyển động thẳng, lực hút đơn. Độ ồn thấp. Lượng gió lớn, áp suất cao Cấu trúc an toàn và dễ lắp đặt Sử dụng phù hợp với việc thông gió tại các xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn 7 Mẫu:2.8A, 3.5A,4A,5A Lượng gió:3000-4650m³/h Công suất: 2.2 Kw Áp suất: 600 – 720 Pa
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 3.0 A – 4 2.2 Kw

  Công suất : 3 HP Nguồn điện : 380V/220V-50Hz. Vòng tua : 1450 rmp/phút Lưu lượng gió : 3000 – 3500 m3/giờ Cột áp : 1200 Pa Bảo hành sản phẩm : 12 tháng.
 • Liên hệ

  Quạt ly tâm Shoohan 11-62 3.5A

  Chuyển động thẳng, lực hút đơn. Độ ồn thấp. Lượng gió lớn, áp suất cao Cấu trúc an toàn và dễ lắp đặt Sử dụng phù hợp với việc thông gió tại các xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn 7 Mẫu:2.8A, 3.5A,4A,5A Lượng gió:3200-5000m³/h Công suất: 1.1 Kw Áp suất: 365 – 420 Pa Tốc độ: 960 v/p
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kwQuạt ly tâm công nghiệp Teco 2.5A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm động cơ TECO 2.5A

  Công suất : 0,75Kw Nguồn điện : 380V/220V-50Hz. Vòng tua : 1450 rmp/phút Lưu lượng gió : 1400 – 1800 m3/giờ Cột áp : 700 Pa Bảo hành : 12 tháng.
 • Liên hệ

  Quạt ly tâm Shoohan 11-62 3.5A 3.7 Kw

  Chuyển động thẳng, lực hút đơn. Độ ồn thấp. Lượng gió lớn, áp suất cao Cấu trúc an toàn và dễ lắp đặt Sử dụng phù hợp với việc thông gió tại các xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn 7 Mẫu:2.8A, 3.5A,4A,5A Lượng gió:5000-7000m³/h Công suất: 3.7 Kw Áp suất: 920 – 1000 Pa Tốc độ: 1450 v/p
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 3.5A 3kw

  Công suất :1 HP Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua: 2800 rmp/phút Lưu lượng gió : 1200 m3/giờ Cột áp: 1500 Pa Bảo hành sản phẩm 12 tháng.
 • Liên hệ

  Quạt ly tâm Shoohan 11-62 5 A 5.5 Kw

  Chuyển động thẳng, lực hút đơn. Độ ồn thấp. Lượng gió lớn, áp suất cao Cấu trúc an toàn và dễ lắp đặt Sử dụng phù hợp với việc thông gió tại các xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn 7 Mẫu:2.8A, 3.5A,4A,5A Lượng gió:8000 – 11500m³/h Công suất: 5.5 Kw Áp suất: 960 – 1050 Pa Tốc độ: 960 v/p
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 4.0 A-4 4kw

  Công suất :1 HP Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua: 2800 rmp/phút Lưu lượng gió : 1200 m3/giờ Cột áp: 1500 Pa Bảo hành sản phẩm 12 tháng.
 • Liên hệ

  Quạt ly tâm Shoohan 11-62 4A 2.2 Kw

  Chuyển động thẳng, lực hút đơn. Độ ồn thấp. Lượng gió lớn, áp suất cao Cấu trúc an toàn và dễ lắp đặt Sử dụng phù hợp với việc thông gió tại các xưởng sản xuất, nhà hàng, khách sạn 7 Mẫu:2.8A, 3.5A,4A,5A Lượng gió:4500-7500m³/h Công suất: 2.2 Kw Áp suất: 550 – 660 Pa Tốc độ: 960 v/p
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm động cơ TECO 4A

  Công suất : 5,5 Kw Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua : 1450 rmp/phút Lưu lượng gió : 4000-9500 m3/giờ Cột áp : 1800 Pa Bảo hành sản phẩm : 12 tháng.
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 0.37 Kw

  Công suất :1 HP Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua: 2800 rmp/phút Lưu lượng gió : 1200 m3/giờ Cột áp: 1500 Pa Bảo hành sản phẩm 12 tháng.
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm động cơ TECO 3A

  Công suất : 2,2Kw Nguồn điện : 380V-220V. Vòng tua : 1450 rmp/phút Lưu lượng gió : 3000-3500 m3/giờ Cột áp : 1200 Pa Bảo hành sản phẩm : 12 tháng.
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm động cơ TECO 3.5A

  Công suất : 3,7Kw Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua: 1450 rmp/phút Lưu lượng gió : 4000-5500 m3/giờ Cột áp: 1500 Pa Bảo hành sản phẩm 12 tháng.
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 2.0 A-2 1.1 Kw

  Công suất : 1 HP Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua : 2800 rmp/phút Lưu lượng gió : 1200 m3/giờ Cột áp : 1500 Pa Bảo hành : 12 tháng.
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 2.8 A – 4 1.1 Kw

  Công suất : 1 HP Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua : 2800 rmp/phút Lưu lượng gió : 1200 m3/giờ Cột áp : 1500 Pa Bảo hành : 12 tháng.
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm động cơ TECO 2.8A

  Công suất :1,5Kw Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua : 1450 rmp/phút Lưu lượng gió : 1800-2500 m3/giờ Cột áp : 1000 Pa Bảo hành : 12 tháng.
 • quạt ly tâm công nghiệp liên doanh 3a - 2,2kw

  Liên hệ

  Quạt ly tâm liên doanh 3.0 A – 4 1.5 Kw

  Công suất :1 HP Nguồn điện : 380V-50Hz. Vòng tua : 2800 rmp/phút Lưu lượng gió : 1200 m3/giờ Cột áp : 1500 Pa Bảo hành : 12 tháng.