Quạt ly tâm gián tiếp

Showing all 12 results

 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-01

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-01

  Model : QLTG-4P-01 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1600 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-02

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-02

  Model : QLTG-4P-02 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3200 Cột áp (Pa) : 1000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-03

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-03

  Model : QLTG-4P-03 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5000 Cột áp (Pa) : 1200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-05

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-05

  Model : QLTG-4P-05 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6500 Cột áp (Pa) : 1500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-7.5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-7.5

  Model : QLTG-4P-7,5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9000 Cột áp (Pa) : 2000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-10

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-10

  Model : QLTG-4P-10 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-15

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-15

  Model : QLTG-4P-15 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-20

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-20

  Model : QLTG-4P-20 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 18000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-30

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-30

  Model : QLTG-4P-30 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-25

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-25

  Model : QLTG-4P-25 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-40

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-40

  Model : QLTG-4P-40 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 40 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 38000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-50

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P-50

  Model : QLTG-4P-50 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 50 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 45000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng