Quạt Superlite max

Showing all 6 results

 • Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-30/S

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-30/S

  Mã Hàng : SLHCV-30/S Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 1080m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-25/SQuạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-25/S

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-25/S

  Mã Hàng : SLHCV-25/S Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 840m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-35/S

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-35/S

  Mã Hàng : SLHCV-35/S Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 2280m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-50/S

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-50/S

  Mã Hàng : SLHCV-50/S Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 420W Lưu lượng gió : 5700m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-40/S

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-40/S

  Mã Hàng : SLHCV-40/S Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 175W Lưu lượng gió : 2800m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-60/S

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn tản nhiệt SLHCV-60/S

  Mã Hàng : SLHCV-60/S Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 720W Lưu lượng gió : 8700m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam