Quạt thông gió Haiki

Showing all 6 results

 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 60BQuạt thông gió tròn Haiki HK 60B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 60B

  Điện áp : 380v – 220v/50(Hz) Công suất : 500(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 600(mm) Lưu lượng gió : 9060(m3/h) Áp Suất : 78(Pa) Độ ồn : 65(Db) Kích thước sp : 660x260x660(mm) Trọng lượng : 18,6(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 50BQuạt thông gió tròn Haiki HK 50B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 50B

  Điện áp : 380v – 220v/50(Hz) Công suất : 200(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 500(mm) Lưu lượng gió : 6290(m3/h) Áp Suất : 75(Pa) Độ ồn : 63(Db) Kích thước sp : 560x260x560(mm) Trọng lượng : 11,6(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 40BQuạt thông gió tròn Haiki HK 40B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 40B

  Điện áp : 380 – 220v/50(Hz) Công suất : 170(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 3710(m3/h) Áp Suất : 70(Pa) Độ ồn : 61(Db) Kích thước sp : 470x260x470(mm) Trọng lượng : 9,3(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 35BQuạt thông gió tròn Haiki HK 35B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 35B

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 140(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 300(mm) Lưu lượng gió : 2670(m3/h) Áp Suất : 56(Pa) Độ ồn : 59(Db) Kích thước sp : 410x260x410(mm) Trọng lượng : 8,1(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 30BQuạt thông gió tròn Haiki HK 30B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 30B

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 100(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 300(mm) Lưu lượng gió : 1510(m3/h) Áp Suất : 45(Pa) Độ ồn : 57(Db) Kích thước sp : 350x260x350(mm) Trọng lượng : 5,9(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK25BQuạt thông gió tròn Haiki HK25B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK25B

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 80(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 250(mm) Lưu lượng gió : 1030(m3/h) Áp Suất : 32(Pa) Độ ồn : 55(Db) Kích thước sp : 310x260x310(mm) Trọng lượng : 5,1(kg) Bảo hành : 12 tháng