Quạt thông gió iFAN

Showing all 8 results

 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3G

  Model : TA-3G KT : 300X300X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 370 w Lưu lượng gió : 2.600 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4G

  Model : TA-4G KT : 400X400X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 550 w Lưu lượng gió : 5.300 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5GQuạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5G

  Model : TA-5G KT : 500X500X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 750 w Lưu lượng gió : 9.400 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6GQuạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6G

  Model : TA-6G KT : 600X600X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 1500 w Lưu lượng gió : 12.000 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6B

  Model : TA-6B KT : 600X600X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 50 w Lưu lượng gió : 8.500 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5B

  Model : TA-5B KT : 500X500X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 450 w Lưu lượng gió : 5.800 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4B

  Model : TA-4B KT : 400X400X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 370 w Lưu lượng gió : 4.500 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3B

  Model : TA-3B KT : 300X300X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 250 w Lưu lượng gió : 2.200 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng