Quạt thông gió Shoohan

Showing all 8 results

 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG20-2

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG20-2

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 189W Tốc độ : 2800r/min Lưu lượng : 3480m3/h Điện áp : 220V Cột áp : 210Pa Bảo hành : 12tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 60-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 60-4

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 550W Tốc độ : 1400 r/min Lưu lượng : 8700m3/h Điện áp : 220/380v Cột áp : 130Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 40-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 40-4

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 250W Tốc độ : 1400 r/min Lưu lượng : 4500 m3/h Điện áp : 220V Cột áp : 108Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG25-2

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG25-2

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 250W Tốc độ : 2800r/min Lưu lượng : 4500m3/h Điện áp :220V Cột áp : 250Pa Bảo hành : 12tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 50-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 50-4

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 370W Tốc độ : 1400 r/min Lưu lượng : 5800 m3/h Điện áp :220/380v Cột áp : 118 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 30-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 30-4

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 128W Tốc độ : 1400r/min Lưu lượng : 2200m3/h Điện áp : 220V Cột áp : 70Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG30-2

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG30-2

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 370W Tốc độ : 2800r/min Lưu lượng : 5520m3/h Điện áp : 220V Cột áp : 320Pa Bảo hành : 12tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 25-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 25-4

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 126W Tốc độ : 1400 r/min Lưu lượng : 1800m3/h Điện áp : 220V Cột áp : 60Pa Bảo hành : 12 tháng