Quạt Haiki

Showing all 11 results

 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30C

  Công suất : 42w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 1100 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :380x380x200 mm Độ ồn : 55 dB Áp suất : 42 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35C

  Công suất : 55w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 2120 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :470x470x210 mm Độ ồn : 57 dB Áp suất : 55 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40C

  Công suất : 110w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 2990 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :490x490x300 mm Độ ồn : 61 dB Áp suất : 60 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-20CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-20CL

  Công suất : 32w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 540 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :260x260x130 mm Độ ồn : 43 dB Áp suất : 45 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-25CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-25CL

  Công suất : 36w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 750 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :300x300x150 mm Độ ồn : 53 dB Áp suất : 30 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30CL

  Công suất : 42w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 1170 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :360x360x150 mm Độ ồn : 55 dB Áp suất : 42 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35CL

  Công suất : 55w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 1740 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :420x420x180 mm Độ ồn : 57 dB Áp suất : 55 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40CL

  Công suất : 110w Điện áp : 220V/50H Lưu lượng : 3080 m Tốc độ :1400 r/min Quy cách :490×490 Độ ồn : 59 dB Áp suất : 68 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini Haiki HKV-50CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini Haiki HKV-50CL

  Công suất : 160w Điện áp : 380V/50Hz Lưu lượng : 5090 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :580x580x260 mm Độ ồn : 61 dB Áp suất : 72 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini HKV-60CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini HKV-60CL

  Công suất : 280w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 7700 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :700x700x280 mm Độ ồn : 73 dB Áp suất : 165 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp LF750

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp LF750

  Công suất : 0,37kW Điện áp : 380V/50Hz Lưu lượng : 20000 m3/h Tốc độ : 1400 r/min Quy cách : 750*750*400 mm Bảo hành : 12 tháng