Quạt SHRV

Showing all 19 results

 • Quạt hút công nghiệp SHRV 900X900

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp SHRV 900X900

  Công suất : 0,37kW Điện áp : 220V-380V Lưu lượng : 28000m3/h Tốc độ : 470r/min Quy cách : 900x900x400mm Bảo hành : 18 tháng
 • Quạt hút công nghiệp SHRV 1100x1100

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp SHRV 1100×1100

  Công suất : 0,55kW Điện áp : 220V-380V Lưu lượng : 32000m3/h Tốc độ : 470r/min Quy cách : 1100x1100x400mm Bảo hành : 18 tháng
 • Quạt hút công nghiệp SHRV 1220x1220

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp SHRV 1220×1220

  Công suất : 0,75kW Điện áp : 220V-380V Lưu lượng : 38000m3/h Tốc độ : 470r/min Quy cách : 1220x1220x400mm Bảo hành : 18 tháng
 • Quạt hút công nghiệp SHRV 1380x1380

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp SHRV 1380×1380

  Công suất : 1,1kW Điện áp : 220V-380V Lưu lượng : 44500m3/h Tốc độ : 470r/min Quy cách : 1380x1380x400mm Bảo hành : 18 tháng
 • Quạt thông gió Superlite Max SRV 30B

  Liên hệ

  Quạt thông gió Superlite Max SRV 30B

  Mã Hàng : SRV 30B Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 1080m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió Superlite Max SRV 40B

  Liên hệ

  Quạt thông gió Superlite Max SRV 40B

  Mã Hàng : SRV 40B Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 175W Lưu lượng gió : 2880m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió Superlite Max SRV 50B

  Liên hệ

  Quạt thông gió Superlite Max SRV 50B

  Mã Hàng : SRV 50B Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 420W Lưu lượng gió : 5700m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 20

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 20

  Mã Hàng : SRV 20 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 45W Lưu lượng gió : 690m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 25

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 25

  Mã Hàng : SRV 25 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 840m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 30

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 30

  Mã Hàng : SRV 30 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 1080m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 35

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 35

  Mã Hàng : SRV 35 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 2280m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 40

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 40

  Mã Hàng : SRV 40 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 175W Lưu lượng gió : 2800m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 50

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 50

  Mã Hàng : SRV 50 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 420W Lưu lượng gió : 5700m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 60

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 60

  Mã Hàng : SRV 60 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 720W Lưu lượng gió : 8500m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-400

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-400

  Công suất : 0,18kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 8000m3/h Tốc độ : 1400r/min Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-500quạt thông gió công nghiệp vuông 500x500

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-500

  Công suất : 0,25 kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 10000 m3/h Tốc độ : 1400 r/min Quy cách : 500x500x300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-600

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-600

  Công suất : 0,25kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 15000m3/h Tốc độ : 1400r/min Quy cách : 600x600x300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-700

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-700

  Công suất : 0,37kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 19000m3/h Tốc độ : 960r/min Quy cách : 700x700x300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-800

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Vuông Công Nghiệp SHRV-800

  Công suất : 0,37kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 22000m3/h Tốc độ : 960r/min Quy cách : 800x800x300 Bảo hành : 12 tháng