Quạt ly tâm cao áp

Showing all 11 results

 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-0.5 (0.5HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-0.5 (0.5HP)

  Model : QLT-2P-0,5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 0,5 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 800 Cột áp (Pa) : 1000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-1 (1HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-1 (1HP)

  Model : QLT-2P-1 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1200 Cột áp (Pa) : 1500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-2 (2HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-2 (2HP)

  Model : QLT-2P-2 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2400 Cột áp (Pa) : 2000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-3 (3HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-3 (3HP)

  Model : QLT-2P-3 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3600 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-5 (5HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-5 (5HP)

  Model : QLT-2P-5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-7.5 (7.5HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-7.5 (7.5HP)

  Model : QLT-2P-7.5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 7.5 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 8000 Cột áp (Pa) : 3300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-10 (10HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-10 (10HP)

  Model : QLT-2P-10 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 10000 Cột áp (Pa) : 3700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-15 (15HP)Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-15 (15HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-15 (15HP)

  Model : QLT-2P-15 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 4000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-20 (20HP)quạt hút ly tâm cao áp 20Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-20 (20HP)

  Model : QLT-2P-20 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 18000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-25 (25HP)Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-25 (25HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-25 (25HP)

  Model : QLT-2P-25 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 21000 Cột áp (Pa) : 4800 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-30 (30HP)Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-30 (30HP)

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P-30 (30HP)

  Model : QLT-2P-30 Kích thước khung (mm) : 375 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 5100 Bảo hành : 12 tháng