Quạt thông gió tròn

Showing 1–30 of 38 results

 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3G

  Model : TA-3G KT : 300X300X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 370 w Lưu lượng gió : 2.600 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4G

  Model : TA-4G KT : 400X400X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 550 w Lưu lượng gió : 5.300 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5G

  Model : TA-5G KT : 500X500X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 750 w Lưu lượng gió : 9.400 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6G

  Model : TA-6G KT : 600X600X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 1500 w Lưu lượng gió : 12.000 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6B

  Model : TA-6B KT : 600X600X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 50 w Lưu lượng gió : 8.500 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5B

  Model : TA-5B KT : 500X500X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 450 w Lưu lượng gió : 5.800 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4B

  Model : TA-4B KT : 400X400X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 370 w Lưu lượng gió : 4.500 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3B

  Model : TA-3B KT : 300X300X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 250 w Lưu lượng gió : 2.200 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-35A

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-35A

  Model : DFG-35A Điện áp : 220/50Hz Công suất : 370 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 67 dB Cột áp : 130 Pa Lưu lượng gió : 3700 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-40AQuạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-40A

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-40A

  Model : DFG-40A Điện áp : 220/50Hz Công suất : 550 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 72 dB Cột áp : 166 Pa Lưu lượng gió : 5300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-50AQuạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-50A

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-50A

  Model : DFG-50A Điện áp : 220 – 380v/50Hz Công suất : 750 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 78 dB Cột áp : 196 Pa Lưu lượng gió : 9300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-70

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-70A

  Model : DFG-70A Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 3000 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 83 dB Cột áp : 346 Pa Lưu lượng gió : 24500 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-60aQuạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-60a

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-60A

  Model : DFG-60 Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1500 – 2200 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 80 dB Cột áp : 250 – 290 Pa Lưu lượng gió : 18700 – 20000 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-70Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-70

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-70

  Model : DFG-60 Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 3000 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 83 dB Cột áp : 346 Pa Lưu lượng gió : 24500 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-60

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-60

  Model : DFG-60 Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1500 – 2000 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 80 dB Cột áp : 250 Pa Lưu lượng gió : 18700 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-50Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-50

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-50

  Model : DFG-50 Điện áp : 220 – 380v/50Hz Công suất : 750 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 74 dB Cột áp : 196 Pa Lưu lượng gió : 9300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-40Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-40

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-40

  Model : DFG-40 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 550 kw Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 72 dB Cột áp : 166 Pa Lưu lượng gió : 5300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-35Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-35

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-35

  Model : DFG-35 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 370 kw Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 67 Db Cột áp : 130 Pa Lưu lượng gió : 3700 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-30

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-30

  Model : DFG-30 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 250 kw Vòng tua : 1450 v/p Độ ồn : 65 Db Cột áp : 85 Pa Lưu lượng gió : 2600 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 60BQuạt thông gió tròn Haiki HK 60B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 60B

  Điện áp : 380v – 220v/50(Hz) Công suất : 500(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 600(mm) Lưu lượng gió : 9060(m3/h) Áp Suất : 78(Pa) Độ ồn : 65(Db) Kích thước sp : 660x260x660(mm) Trọng lượng : 18,6(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 50BQuạt thông gió tròn Haiki HK 50B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 50B

  Điện áp : 380v – 220v/50(Hz) Công suất : 200(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 500(mm) Lưu lượng gió : 6290(m3/h) Áp Suất : 75(Pa) Độ ồn : 63(Db) Kích thước sp : 560x260x560(mm) Trọng lượng : 11,6(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 40BQuạt thông gió tròn Haiki HK 40B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 40B

  Điện áp : 380 – 220v/50(Hz) Công suất : 170(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 3710(m3/h) Áp Suất : 70(Pa) Độ ồn : 61(Db) Kích thước sp : 470x260x470(mm) Trọng lượng : 9,3(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 35BQuạt thông gió tròn Haiki HK 35B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 35B

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 140(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 300(mm) Lưu lượng gió : 2670(m3/h) Áp Suất : 56(Pa) Độ ồn : 59(Db) Kích thước sp : 410x260x410(mm) Trọng lượng : 8,1(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK 30BQuạt thông gió tròn Haiki HK 30B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK 30B

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 100(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 300(mm) Lưu lượng gió : 1510(m3/h) Áp Suất : 45(Pa) Độ ồn : 57(Db) Kích thước sp : 350x260x350(mm) Trọng lượng : 5,9(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK25BQuạt thông gió tròn Haiki HK25B

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK25B

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 80(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 250(mm) Lưu lượng gió : 1030(m3/h) Áp Suất : 32(Pa) Độ ồn : 55(Db) Kích thước sp : 310x260x310(mm) Trọng lượng : 5,1(kg) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 50-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 50-4

  Model : TAG 50-4 Công suất (w) : 260 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 5.700 Cột áp (Pa) : 118 Kích thước khung (mm) : 590 Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 12 tháng tại nơi dùng.
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG20-2

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan FG20-2

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 189W Tốc độ : 2800r/min Lưu lượng : 3480m3/h Điện áp : 220V Cột áp : 210Pa Bảo hành : 12tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 60-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 60-4

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 550W Tốc độ : 1400 r/min Lưu lượng : 8700m3/h Điện áp : 220/380v Cột áp : 130Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 40-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Shohan DF 40-4

  Thương hiệu : Shoohan Công suất : 250W Tốc độ : 1400 r/min Lưu lượng : 4500 m3/h Điện áp : 220V Cột áp : 108Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 60-4

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 60-4

  Model : TAG 60-4 Công suất (w) : 500 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 8.700 Cột áp (Pa) : 180 Kích thước khung (mm) : 685 Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 12 tháng chính hãng