Quạt Hướng Trục Trực Tiếp

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-300

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-300

  Kích thước cánh : 300 mm Điện áp : 220v/380v Tần số : 50 Hz Công suất : 0.5 Hp Vòng tua : 1400 v/p Lưu Lượng Gió : 3.000 m³/h Cột áp : 100 Pa Độ ồn : <65 dB
 • Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-350

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-350

  Kích thước cánh : 350 mm Điện áp : 220v/380v Tần số : 50 Hz Công suất : 0.75 Hp Vòng tua : 1400 v/p Lưu Lượng Gió : 4.000 m³/h Cột áp : 160 Pa Độ ồn : <68 dB
 • Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-500

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-500

  Kích thước cánh : 500 mm Điện áp : 220v/380v Tần số : 50 Hz Công suất : 1.5 Hp Vòng tua : 1400 v/p Lưu Lượng Gió : 9.000 m³/h Cột áp : 190 Pa Độ ồn : <72 dB
 • Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-600

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-600

  Kích thước cánh : 600 mm Điện áp : 220v – 380v Tần số : 50 Hz Công suất : 2 Hp Vòng tua : 1400 v/p Lưu Lượng Gió : 13.000 m³/h Cột áp : 200 Pa Độ ồn : <75 dB
 • Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-700

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-700

  Kích thước cánh : 700 mm Điện áp : 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 5 Hp Vòng tua : 1400 v/p Lưu Lượng Gió : 22.000 m³/h Cột áp : 350 Pa Độ ồn : <78 dB
 • Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-800

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-800

  Kích thước cánh : 800 mm Điện áp : 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 7.5 Hp Vòng tua : 1400 v/p Lưu Lượng Gió : 33.000 m³/h Cột áp : 400 Pa Độ ồn : <80 dB
 • Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-900

  Liên hệ

  Quạt Hướng Trục Trực Tiếp PKT-900

  Kích thước cánh : 900 mm Điện áp : 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 10 Hp Vòng tua : 1400 v/p Lưu Lượng Gió : 38.000 m³/h Cột áp : 450 Pa Độ ồn : <82 dB