Quạt giải nhiệt dàn nóng

Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-600

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-600

  Model : 4E-600 Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 750 Vòng tua (vòng/phút) : 1380 Lưu Lượng Gió (m3/h) :13,000 Cột áp (Pa) :230 Bảo hành : 12 tháng
 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-500

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-500

  Model : 4E-500 Sải Cánh (mm) : 500 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 550 Vòng tua (vòng/phút) : 1390 Lưu Lượng Gió (m3/h) :10,800 Cột áp (Pa) : 190 Bảo hành : 12 tháng
 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-400

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-400

  Model : 4E-400 Sải Cánh (mm) : 400 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 190 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :4,800 Cột áp (Pa) : 125 Bảo hành : 12 tháng
 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-350

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-350

  Model : 4E-350 Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 110 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3,270 Cột áp (Pa) : 93 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4E-300S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4E-300S

  Model : 4E-300S Sải Cánh (mm) : 300 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 85 Vòng tua (vòng/phút) : 1380 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1835 Độ ồn (dB) : 60 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-350S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-350S

  Model : 4D-350S Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 135 Vòng tua (vòng/phút) : 1360 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2688 Độ ồn (dB) : 62 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-400S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-400S

  Model : 4D-400S Sải Cánh (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 175 Vòng tua (vòng/phút) : 1380 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4008 Độ ồn (dB) : 68 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-450S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-450S

  Model : 4D-450S Sải Cánh (mm) : 450 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 230 Vòng tua (vòng/phút) : 1380 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4008 Độ ồn (dB) : 68 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-500S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-500S

  Model : 4D-500S Sải Cánh (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 420 Vòng tua (vòng/phút) : 1350 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6568 Độ ồn (dB) : 68 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-550S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-550S

  Model : 4D-550S Sải Cánh (mm) : 550 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 485 Vòng tua (vòng/phút) : 1350 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 11000 Độ ồn (dB) : 68 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-600S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-600S

  Model : 4D-600S Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 600 Vòng tua (vòng/phút) : 1350 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 11540 Độ ồn (dB) : 78 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-630S

  Liên hệ

  Quạt giải nhiệt dàn nóng 4D-630S

  Model : 4D-630S Sải Cánh (mm) : 630 Dòng điện (V) : 380 Công suất (W) : 650 Vòng tua (vòng/phút) : 1320 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 13040 Độ ồn (dB) : 75 Bảo hành : 12 tháng