Quạt giải nhiệt dàn nóng

Showing all 4 results

 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-600

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-600

  Model : 4E-600 Sải Cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 750 Vòng tua (vòng/phút) : 1380 Lưu Lượng Gió (m3/h) :13,000 Cột áp (Pa) :230 Bảo hành : 12 tháng
 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-500

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-500

  Model : 4E-500 Sải Cánh (mm) : 500 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 550 Vòng tua (vòng/phút) : 1390 Lưu Lượng Gió (m3/h) :10,800 Cột áp (Pa) : 190 Bảo hành : 12 tháng
 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-400

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-400

  Model : 4E-400 Sải Cánh (mm) : 400 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 190 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) :4,800 Cột áp (Pa) : 125 Bảo hành : 12 tháng
 • QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-350

  Liên hệ

  QUẠT GIẢI NHIỆT DÀN NÓNG 4E-350

  Model : 4E-350 Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220 Công suất (W) : 110 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3,270 Cột áp (Pa) : 93 Bảo hành : 12 tháng