Quạt tròn Hasaki

Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-30Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-30

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-30

  Model : DFG-30 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 250 kw Vòng tua : 1450 v/p Độ ồn : 65 Db Cột áp : 85 Pa Lưu lượng gió : 2600 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-35Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-35

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-35

  Model : DFG-35 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 370 kw Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 67 Db Cột áp : 130 Pa Lưu lượng gió : 3700 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-50Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-50

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-50

  Model : DFG-50 Điện áp : 220 – 380v/50Hz Công suất : 750 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 74 dB Cột áp : 196 Pa Lưu lượng gió : 9300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-60Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-60

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-60

  Model : DFG-60 Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1500 – 2000 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 80 dB Cột áp : 250 Pa Lưu lượng gió : 18700 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-70Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-70

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-70

  Model : DFG-60 Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 3000 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 83 dB Cột áp : 346 Pa Lưu lượng gió : 24500 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-35AQuạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-35A

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-35A

  Model : DFG-35A Điện áp : 220/50Hz Công suất : 370 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 67 dB Cột áp : 130 Pa Lưu lượng gió : 3700 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-40AQuạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-40A

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-40A

  Model : DFG-40A Điện áp : 220/50Hz Công suất : 550 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 72 dB Cột áp : 166 Pa Lưu lượng gió : 5300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-50AQuạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-50A

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-50A

  Model : DFG-50A Điện áp : 220 – 380v/50Hz Công suất : 750 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 78 dB Cột áp : 196 Pa Lưu lượng gió : 9300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-60aQuạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-60a

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-60A

  Model : DFG-60 Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1500 – 2200 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 80 dB Cột áp : 250 – 290 Pa Lưu lượng gió : 18700 – 20000 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-70Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-70A

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn chân đứng Hasaki DFG-70A

  Model : DFG-70A Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 3000 w Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 83 dB Cột áp : 346 Pa Lưu lượng gió : 24500 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-40Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-40

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Hasaki DFG-40

  Model : DFG-40 Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 550 kw Vòng tua : 1420 v/p Độ ồn : 72 dB Cột áp : 166 Pa Lưu lượng gió : 5300 m³/h Bảo hành : 12 tháng Tình trạng : Còn hàng