Quạt nối ống Nanyoo

Hiển thị 1–30 của 40 kết quả

 • Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT10-11

  Liên hệ

  Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT10-11

  Model : DPT10-11 Điện áp : 220V Công suất : 21 W Lưu lượng : 150/88 m³/h Vòng tua : 1280  rpm Trọng lượng: 2,4 Kg Cột áp : 60 Pa Đường kính cánh : Φ100 Kích thước : 238x200x245 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT10-11C

  Liên hệ

  Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT10-11C

  Model : DPT10-11C Điện áp : 220V Công suất : 52 W Lưu lượng : 250/147 m³/h Vòng tua : 1950  rpm Trọng lượng: 2,4 Kg Cột áp : 110 Pa Đường kính cánh : Φ100 Kích thước : 238x200x245 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT15-34

  Liên hệ

  Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT15-34

  Model : DPT15-34 Điện áp : 220V Công suất : 40~52 W Lưu lượng : 300/176~450/265 m³/h Vòng tua : 1100~1200  rpm Trọng lượng: 6 Kg Cột áp : 135~200 Pa Đường kính cánh : Φ150 Kích thước : 330x275x350 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT20-55A

  Liên hệ

  Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT20-55A

  Model : DPT20-55A Điện áp : 220V Công suất : 127~135 W Lưu lượng : 900/471~1000/588 m³/h Vòng tua : 1100~1200  rpm Trọng lượng: 9,4 Kg Cột áp : 200~210 Pa Đường kính cánh : Φ200 Kích thước : 395x330x402 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT20-75

  Liên hệ

  Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT20-75

  Model : DPT20-75 Điện áp : 220V Công suất : 285~300 W Lưu lượng : 1500/882~1200/706 m³/h Vòng tua : 1280~1100  rpm Trọng lượng: 14 Kg Cột áp : 280 Pa Đường kính cánh : Φ200 Kích thước : 435x420x390 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT25-76

  Liên hệ

  Quạt thông gió nối ống vuông góc Nanyoo DPT25-76

  Model : DPT25-76 Điện áp : 220V Công suất : 300~380 W Lưu lượng : 2100/1235~1800/1059 m³/h Vòng tua : 1008~878  rpm Trọng lượng: 19 Kg Cột áp : 380 Pa Đường kính cánh : Φ250 Kích thước : 533x513x420 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT10-12B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT10-12B

  Model : DPT10-12B Điện áp : 220V Công suất : 21 W Lưu lượng : 100/59 m³/h Vòng tua : 1180 rpm Trọng lượng: 6,6 Kg Cột áp : 160 Pa Đường kính cánh : Φ100 Kích thước : 485x325x270 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT10-24B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT10-24B

  Model : DPT10-24B Điện áp : 220V Công suất : 52 W Lưu lượng : 180/105 m³/h Vòng tua : 1800 rpm Trọng lượng: 6,6 Kg Cột áp : 160 Pa Đường kính cánh : Φ100 Kích thước : 485x325x270 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT15-32B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT15-32B

  Model : DPT15-32B Điện áp : 220V Công suất : 40 W Lưu lượng : 360/212 m³/h Vòng tua : 1050 rpm Trọng lượng: 8,3 Kg Cột áp : 132 Pa Đường kính cánh : Φ150 Kích thước : 512x322x317 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT15-42B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT15-42B

  Model : DPT15-42B Điện áp : 220V Công suất : 100 W Lưu lượng : 500/294 m³/h Vòng tua : 1250 rpm Trọng lượng: 11,8 Kg Cột áp : 167 Pa Đường kính cánh : Φ150 Kích thước : 570x360x355 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-54B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-54B

  Model : DPT20-54B Điện áp : 220V Công suất : 135W Lưu lượng : 770/453 m³/h Vòng tua : 800 rpm Trọng lượng: 13,2 Kg Cột áp : 200 Pa Đường kính cánh : Φ200 Kích thước : 585x430x355 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-54C

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-54C

  Model : DPT20-54C Điện áp : 220V Công suất : 155W Lưu lượng : 920/541 m³/h Vòng tua : 950 rpm Trọng lượng: 17,7 Kg Cột áp : 240 Pa Đường kính cánh : Φ200 Kích thước : 640x450x385 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-65B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-65B

  Model : DPT20-65B Điện áp : 220V Công suất : 220W Lưu lượng : 1200/706 m³/h Vòng tua : 1110 rpm Trọng lượng: 21,1 Kg Cột áp : 360 Pa Đường kính cánh : Φ200 Kích thước : 675x480x450 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-75B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT20-75B

  Model : DPT20-75B Điện áp : 220V Công suất : 320W Lưu lượng : 1500/882 m³/h Vòng tua : 1250 rpm Trọng lượng: 21,1 Kg Cột áp : 380 Pa Đường kính cánh : Φ200 Kích thước : 675x480x450 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76B

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76B

  Model : DPT25-76B Điện áp : 220V Công suất : 350W Lưu lượng : 1700/1000 m³/h Vòng tua : 1050 rpm Trọng lượng: 24,1 Kg Cột áp : 420 Pa Đường kính cánh : Φ250 Kích thước : 765x495x455 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76C

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76C

  Model : DPT25-76C Điện áp : 220V Công suất : 400W Lưu lượng : 1900/1118 m³/h Vòng tua : 1150 rpm Trọng lượng: 24,1 Kg Cột áp : 430 Pa Đường kính cánh : Φ250 Kích thước : 765x495x455 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76D

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76D

  Model : DPT25-76D Điện áp : 220V Công suất : 500W Lưu lượng : 2100/1235 m³/h Vòng tua : 1300 rpm Trọng lượng: 24,1 Kg Cột áp : 450 Pa Đường kính cánh : Φ250 Kích thước : 765x495x455 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76E

  Liên hệ

  Quạt thông gió dạng hộp Nanyoo DPT25-76E

  Điện áp : 220V Công suất : 550W Lưu lượng : 2300/1352 m³/h Vòng tua : 1360 rpm Trọng lượng: 24,1 Kg Cột áp : 480 Pa Đường kính cánh : Φ250 Kích thước : 765x495x455 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-450

  Liên hệ

  Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-450

  Model : NMD-450 Điện áp : 220V Công suất : 57/47 W Lưu lượng: 450/350 m³/h Áp suất : 216/191 Pa Trọng lượng: 13Kg Độ ồn : 33/29 dB Đường kính ống : Φ150 Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-720

  Liên hệ

  Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-720

  Model : NMD-720 Điện áp : 220V Công suất : 115/87 W Lưu lượng: 720/620 m³/h Áp suất : 262/246 Pa Trọng lượng: 14Kg Độ ồn : 40/38dB Đường kính ống : Φ200 Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-230

  Liên hệ

  Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-230

  Model : NMD-230 Điện áp : 220V Công suất : 43/36 W Lưu lượng: 230/130 m³/h Áp suất : 193/132 Pa Trọng lượng: 11Kg Độ ồn : 26/22 dB Đường kính ống : Φ100 Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-920

  Liên hệ

  Quạt cấp khí tươi lọc không khí Nanyoo NMD-920

  Model : NMD-920 Điện áp : 220V Công suất : 156/117W Lưu lượng: 920/820 m³/h Áp suất : 290/285 Pa Trọng lượng: 14Kg Độ ồn : 46/43dB Đường kính ống : Φ200 Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-11-S

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-11-S

  Model : BPT10-11-S Điện áp : 220V Công suất : 14W Lưu lượng: 150 m³/h Vòng tua : 660 V/phút Trọng lượng: 2,6Kg Cột áp : 100 Pa Đường kính ống : Φ100 Kích thước mặt nạ : 274×274 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-23-S

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-23-S

  Model : BPT10-23-S Điện áp : 220V Công suất : 16W Lưu lượng: 200 m³/h Vòng tua : 747 V/phút Trọng lượng: 3Kg Cột áp : 120 Pa Đường kính ống : Φ100 Kích thước mặt nạ : 298×298 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-33-S

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-33-S

  Model : BPT10-33-S Điện áp : 220V Công suất : 20W Lưu lượng: 250 m³/h Vòng tua : 860 V/phút Trọng lượng: 3Kg Cột áp : 120 Pa Đường kính ống : Φ100 Kích thước mặt nạ : 298×298 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT15-33-S

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT15-33-S

  Model : BPT15-33-S Điện áp : 220V Công suất : 38W Lưu lượng: 300 m³/h Vòng tua : 550 V/phút Trọng lượng: 3,8Kg Cột áp : 150 Pa Đường kính ống : Φ150 Kích thước mặt nạ : 329×329 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT15-43-S

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT15-43-S

  Model : BPT15-43-S Điện áp : 220V Công suất : 40W Lưu lượng: 380 m³/h Vòng tua : 680 V/phút Trọng lượng: 3,8Kg Cột áp : 150 Pa Đường kính ống : Φ150 Kích thước mặt nạ : 329×329 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT15-44-S

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT15-44-S

  Model : BPT15-44-S Điện áp : 220V Công suất : 41W Lưu lượng: 450 m³/h Vòng tua : 770 V/phút Trọng lượng: 4,9Kg Cột áp : 150 Pa Đường kính ống : Φ150 Kích thước mặt nạ : 379×379 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-11

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-11

  Model : BPT10-11 Điện áp : 220V Công suất : 26W Lưu lượng : 126 m³/h Vòng tua : 800 rpm Trọng lượng : 2,3Kg Cột áp : 70 Pa Kích thước khung : 200×200 mm Bảo hành : 1 năm
 • Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-15

  Liên hệ

  Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-15

  Model : BPT10-15 Điện áp : 220V Công suất : 28W Lưu lượng : 168 m³/h Vòng tua : 800 rpm Trọng lượng : 3Kg Cột áp : 83 Pa Kích thước khung : 235×235 mm Bảo hành : 1 năm