Quạt hướng Trục Gián Tiếp

Hiển thị tất cả 15 kết quả

 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-044P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-044P

  Model : QTG-044P Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5000 Cột áp (Pa) : 130 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-042P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-042P

  Model : QTG-042P Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 1.5 Vòng tua (vòng/phút) : 2200 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6000 Cột áp (Pa) : 200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-054P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-054P

  Model : QTG-054P Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 1.5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 7000 Cột áp (Pa) : 180 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-052P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-052P

  Model : QTG-052P Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 2200 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 98000 Cột áp (Pa) : 250 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-062P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-062P

  Model : QTG-062P Kích thước khung (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 2000 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-064P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-064P

  Model : QTG-064P Kích thước khung (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 10000 Cột áp (Pa) : 200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-072P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-072P

  Model : QTG-072P Kích thước khung (mm) : 700 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 2000 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-074P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-074P

  Model : QTG-074P Kích thước khung (mm) : 700 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 13000 Cột áp (Pa) : 220 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-084P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-084P

  Model : QTG-084P Kích thước khung (mm) : 800 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 16000 Cột áp (Pa) : 250 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-094P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-094P

  Model : QTG-094P Kích thước khung (mm) : 900 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 7.5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-104P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-104P

  Model : QTG-104P Kích thước khung (mm) : 1000 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 320 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục gián tiếp QTG-124P

  Liên hệ

  Quạt hướng trục gián tiếp QTG-124P

  Model : QTG-124P Kích thước khung (mm) : 1200 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50 Công suất : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-40C

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-40C

  Model : T-40C Kích thước khung (mm) : 300 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 0,75kw Vòng tua (vòng/phút) : 1600 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4148 Cột áp (Pa) : 90 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-50CQuạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-50C

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-50C

  Model : T-50C Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 1,5kw Vòng tua (vòng/phút) : 1600 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 8460 Cột áp (Pa) : 128 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-60C

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-60C

  Model : T-60C Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 2.2kw Vòng tua (vòng/phút) : 1450 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 14000 Cột áp (Pa) : 179 Bảo hành : 12 tháng