Quạt Thông Gió Maya Fan

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-400

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-400

  Model : PKF-400 Dòng điện :220V-380V Công suất :180W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :5.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-500Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-500

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-500

  Model : PKF-500 Dòng điện :220V-380V Công suất :180W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :6.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-600Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-600

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-600

  Model : PKF-600 Dòng điện :220V-380V Công suất :370W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :15.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-700

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-700

  Model : PKF-700 Dòng điện :220V-380V Công suất :370W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :17.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-800Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-800

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-800

  Model : PKF-800 Dòng điện :220V-380V Công suất :370W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :22.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-900Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-900

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-900

  Model : PKF-900 Dòng điện :220V-380V Công suất :550W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :28.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1000Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1000

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1000

  Model : PKF-1000 Dòng điện :220V-380V Công suất :550W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :30.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1100Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1100

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1100

  Model : PKF-1100 Dòng điện :220V-380V Công suất :750W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :32.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1220

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1220

  Model : PKF-1220 Dòng điện :220V-380V Công suất :750W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :37.000 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1380

  Liên hệ

  Quạt Thông Gió Maya Fan PKF-1380

  Model : PKF-1380 Dòng điện :220V-380V Công suất :1100W Vòng tua :1400 vòng/phút Lưu Lượng Gió :44.500 m3/h Cánh : Inox Bảo hành : 12 tháng