Quạt ly tâm siêu cao áp

Showing all 9 results

 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 1HpQuạt hút ly tâm siêu cao áp 1Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 1Hp

  Model : QLTGC-2P-1 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 500 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 2Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 2Hp

  Model : QLTGC-2P-2 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 800 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 3Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 3Hp

  Model : QLTGC-2P-3 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1100 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 5HpQuạt hút ly tâm siêu cao áp 5Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 5Hp

  Model : QLTGC-2P-5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1500 Cột áp (Pa) : 4400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 7.5Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 7.5Hp

  Model : QLTGC-2P-7,5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2100 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 10Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 10Hp

  Model : QLTGC-2P-10 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2800 Cột áp (Pa) : 5000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 15Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 15Hp

  Model : QLTGC-2P-15 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3500 Cột áp (Pa) : 5500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 20Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 20Hp

  Model : QLTGC-2P-20 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4500 Cột áp (Pa) : 6000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm siêu cao áp 25Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm siêu cao áp 25Hp

  Model : QLTGC-2P-25 Điện áp (V) : 380 Công suất (Hp) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5000 Cột áp (Pa) : 6500 Bảo hành : 12 tháng