Sản phẩm

Showing 1–30 of 482 results

 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 200mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 200mm

  Kích thước : 200 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 250mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 250mm

  Kích thước : 250 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 300mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 300mm

  Kích thước : 400 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 350mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 350mm

  Kích thước : 350 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 400mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 400mm

  Kích thước : 400 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 450mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 450mm

  Kích thước : 450 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 500mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 500mm

  Kích thước : 500 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 600mm

  Liên hệ

  Ống gió mềm chịu nhiệt độ phi 600mm

  Kích thước : 600 mm Chiều dài : 5m Chịu nhiệt độ : ≥ 500ºC Màu sắc : Đen xám Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-20

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-20

  Model : BTF-20 Kích thước cánh (mm) : 200 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 180w Vòng tua (vòng/phút) : 2900 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1500 Cột áp (Pa) : 254 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-25

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-25

  Model : BTF-25 Kích thước cánh (mm) : 250 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 300w Vòng tua (vòng/phút) : 2900 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2700 Cột áp (Pa) : 294 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-30Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-30

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-30

  Model : BTF-30 Kích thước cánh (mm) : 300 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 520w Vòng tua (vòng/phút) : 2900 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3900 Cột áp (Pa) : 370 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-35Quạt chống cháy nổ Soffnet BTF-35

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-35

  Model : BTF-35 Kích thước cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 750w Vòng tua (vòng/phút) : 2900 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4920 Cột áp (Pa) : 598 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-40

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-40

  Model : BTF-40 Kích thước cánh (mm) : 400 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 1100w Vòng tua (vòng/phút) : 2900 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6300 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-45Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-45

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-45

  Model : BTF-45 Kích thước cánh (mm) : 450 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 750w Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 21000 Cột áp (Pa) : 350 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-50

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-50

  Model : BTF-50 Kích thước cánh (mm) : 500 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 900w Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 24000 Cột áp (Pa) : 400 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-60

  Liên hệ

  Quạt hướng trục chống cháy nổ Soffnet BTF-60

  Model : BTF-60 Kích thước cánh (mm) : 600 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 1800w Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 28800 Cột áp (Pa) : 480 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 30-4

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 30-4

  Model : SBFB-30-4 Kích thước khung (mm) : 375 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 120w Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2300 Cột áp (Pa) : 80 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 35-4

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 35-4

  Model : SBFB-35-4 Kích thước khung (mm) : 415 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 250w Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3700 Cột áp (Pa) : 130 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 40-4Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 40-4

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 40-4

  Model : SBFB-40-4 Kích thước khung (mm) : 525 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 550w Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5300 Cột áp (Pa) : 166 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 50-4

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 50-4

  Model : SBFB-50-4 Kích thước khung (mm) : 625 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 750w Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9300 Cột áp (Pa) : 196 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 60-4

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 60-4

  Model : SBFB-60-4 Kích thước khung (mm) : 725 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 2200w Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 18700 Cột áp (Pa) : 294 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 70-4

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 70-4

  Model : SBFB-70-4 Kích thước khung (mm) : 825 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 3000w Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 24500 Cột áp (Pa) : 315 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 80-4

  Liên hệ

  Quạt hướng trục tròn phòng nổ Deton SBFB 80-4

  Model : SBFB-80-4 Kích thước khung (mm) : 925 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 4000w Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 345 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-40C

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-40C

  Model : T-40C Kích thước khung (mm) : 300 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 0,75kw Vòng tua (vòng/phút) : 1600 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4148 Cột áp (Pa) : 90 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-50C

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-50C

  Model : T-50C Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 1,5kw Vòng tua (vòng/phút) : 1600 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 8460 Cột áp (Pa) : 128 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-60C

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Gián Tiếp Soffnet T-60C

  Model : T-60C Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 2.2kw Vòng tua (vòng/phút) : 1450 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 14000 Cột áp (Pa) : 179 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 0.5Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 0.5Hp

  Model : QTA-300 Kích thước khung (mm) : 300 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 0,5hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4000 Cột áp (Pa) : 250 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 2Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 2Hp

  Model : QTA-400 Kích thước khung (mm) : 400 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 2hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 7000 Cột áp (Pa) : 270 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 3Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 3Hp

  Model : QTA-500 Kích thước khung (mm) : 500 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 3hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 5Hp

  Liên hệ

  Quạt Hút Hướng Trục Cao Áp 5Hp

  Model : QTA-600 Kích thước khung (mm) : 600 Dòng điện (V) : 380 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (Hp) : 5hp Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 400 Bảo hành : 12 tháng