Sản phẩm

Showing 1–30 of 554 results

 • quạt thông gió vuông 400x400quạt thông gió vuông 400x400

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 400×400

  Công suất : 0,18kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 8000m3/h Tốc độ : 1400r/min Bảo hành : 12 tháng
 • quạt thông gió vuông 500x500Quạt thông gió vuông 500x500

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 500×500

  Công suất : 0,25 kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 10000 m3/h Tốc độ : 1400 r/min Quy cách : 500x500x300 Bảo hành : 12 tháng
 • quạt thông gió vuông 600x600quạt thông gió vuông 600x600

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 600×600

  Kích thước : 600x600x300mm Điện áp : 380v/220v Công suất : 0,25Kw Lưu lượng : 15000m3/h Tốc độ : 1400r/min Độ ồn : 45 dB Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông 700x700Quạt thông gió vuông 700x700

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 700×700

  Công suất : 0,37kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 19000m3/h Tốc độ : 960r/min Quy cách : 700x700x300 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông 800x800Quạt thông gió vuông 800x800

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 800×800

  Công suất : 0,37kW Điện áp : 220V Lưu lượng : 22000m3/h Tốc độ : 960r/min Quy cách : 800x800x300mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió vuông 900x900Quạt thông gió vuông 900x900

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 900×900

  Công suất (kW) :0,37/4P Điện áp :380V Lưu lượng :25000 m3/h Tốc độ :470r/min Quy cách : 900x900x400 mm Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông 1100x1100Quạt thông gió vuông 1100x1100

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 1100×1100

  Công suất (kW) :0,55/4P Điện áp :380V Lưu lượng :30000 m3/h Tốc độ :470r/min Độ ồn : 63dB Quy cách :1100x1100x400 mm Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông 1220x1220Quạt thông gió vuông 1220x1220

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 1220×1220

  Công suất (kW) :0,75/4P Điện áp :380V Lưu lượng :37000 m3/h Tốc độ :470 r/min Quy cách :1220x1220x400 mm Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông 1380x1380Quạt thông gió vuông 1380x1380

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông 1380×1380

  Công suất (kW) :1,1/4P Điện áp :380V Lưu lượng :44500m3/h Tốc độ :435r/min Kích thước SP :1380x1380x400mm Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-25FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-25FA

  Công suất : 30w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 570 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :320x320x270 mm Độ ồn :55 dB Áp suất : 30 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-30FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-30FA

  Công suất : 40w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 820 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :370x370x270 mm Độ ồn :57 dB Áp suất : 42 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-35FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-35FA

  Công suất : 60w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 1110 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :420x420x270 mm Độ ồn :59 dB Áp suất : 55 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Haiki HK-25FA

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Haiki HK-40FA

  Công suất : 80w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 2670 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :490x490x270 mm Độ ồn :61 dB Áp suất : 60 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30C

  Công suất : 42w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 1100 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :380x380x200 mm Độ ồn : 55 dB Áp suất : 42 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35C

  Công suất : 55w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 2120 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :470x470x210 mm Độ ồn : 57 dB Áp suất : 55 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40C

  Công suất : 110w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 2990 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :490x490x300 mm Độ ồn : 61 dB Áp suất : 60 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-20CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-20CL

  Công suất : 32w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 540 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :260x260x130 mm Độ ồn : 43 dB Áp suất : 45 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-25CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-25CL

  Công suất : 36w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 750 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :300x300x150 mm Độ ồn : 53 dB Áp suất : 30 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-30CL

  Công suất : 42w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 1170 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :360x360x150 mm Độ ồn : 55 dB Áp suất : 42 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-35CL

  Công suất : 55w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 1740 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :420x420x180 mm Độ ồn : 57 dB Áp suất : 55 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông Haiki HKV-40CL

  Công suất : 110w Điện áp : 220V/50H Lưu lượng : 3080 m Tốc độ :1400 r/min Quy cách :490×490 Độ ồn : 59 dB Áp suất : 68 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini Haiki HKV-50CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini Haiki HKV-50CL

  Công suất : 160w Điện áp : 380V/50Hz Lưu lượng : 5090 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :580x580x260 mm Độ ồn : 61 dB Áp suất : 72 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió vuông mini HKV-60CL

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini HKV-60CL

  Công suất : 280w Điện áp : 220V/50Hz Lưu lượng : 7700 m3/h Tốc độ :1400 r/min Quy cách :700x700x280 mm Độ ồn : 73 dB Áp suất : 165 pa Bảo hành :12 tháng
 • Quạt thông gió Superlite Max SRV 30B

  Liên hệ

  Quạt thông gió Superlite Max SRV 30B

  Mã Hàng : SRV 30B Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 1080m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió Superlite Max SRV 40B

  Liên hệ

  Quạt thông gió Superlite Max SRV 40B

  Mã Hàng : SRV 40B Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 175W Lưu lượng gió : 2880m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió Superlite Max SRV 50B

  Liên hệ

  Quạt thông gió Superlite Max SRV 50B

  Mã Hàng : SRV 50B Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 420W Lưu lượng gió : 5700m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 20

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 20

  Mã Hàng : SRV 20 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 45W Lưu lượng gió : 690m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 25

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 25

  Mã Hàng : SRV 25 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 840m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 30

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 30

  Mã Hàng : SRV 30 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 1080m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam
 • Quạt thông gió vuông mini SRV 35

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini SRV 35

  Mã Hàng : SRV 35 Điện áp : 220v Tốc độ gió : 1400 v/p Công suất : 130W Lưu lượng gió : 2280m³/h Bảo hành : 12 tháng tại xưởng. Sản xuất : Việt Nam