Sản phẩm

Showing 1–30 of 633 results

 • Quạt thông gió di động Deton JGFD4-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió di động Deton JGFD4-4

  Điện áp : 220v Công suất : 550W Vòng quay cánh : 140 (v/p) Lưu lượng gió : 5300 (m3/h) Cột áp : 166 (Pa) Kích thước khung : 480mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió di động Deton JGFS6-6

  Liên hệ

  Quạt thông gió di động Deton JGFS6-6

  Điện áp : 380v Công suất : 1100W Vòng quay cánh : 960 (v/p) Lưu lượng gió : 13000 (m3/h) Cột áp : 176 (Pa) Kích thước khung : 695mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Deton DFT 40

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Deton DFT 40

  Điện áp : 220v ~ 380v Công suất : 150W Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 2880 (m3/h) Cột áp : 95 (Pa) Kích thước khung : 485mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Deton DFT 50

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Deton DFT 50

  Điện áp : 220v ~ 380v Công suất : 360W Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 5700 (m3/h) Cột áp : 118 (Pa) Kích thước khung : 590mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Deton DFT 60

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Deton DFT 60

  Điện áp : 220v ~ 380v Công suất : 500W Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 8700 (m3/h) Cột áp : 180 (Pa) Kích thước khung : 685mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 130

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 130

  Điện áp : 220v Công suất : 120W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 330 (m3/h) Cột áp : 350 (Pa) Độ ồn : 62 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 140

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 140

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 550 (Pa) Độ ồn : 64 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 150

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 150

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Độ ồn : 65 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp KVC 120

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp KVC 120

  Điện áp : 220v Công suất : 120W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 330 (m3/h) Cột áp : 350 (Pa) Độ ồn : 62 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp KVC 240

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp KVC 240

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 550 (Pa) Độ ồn : 64 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp KVC 350

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp KVC 350

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 350w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 350w

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 240w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 240w

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 550 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 120w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 120w

  Điện áp : 220v Công suất : 120W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 330 (m3/h) Cột áp : 350 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 85w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 85w

  Điện áp : 220v Công suất : 85W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 300 (m3/h) Cột áp : 320 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 500

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 500

  Sải cánh : 500mm Điện áp : 200V Công suất : 125W Lưu lượng gió : 7800m³/h Độ ồn : 55 Pa Loại quạt : Quạt đứng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 600

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 600

  Sải cánh : 600mm Điện áp : 200V Công suất : 150W Lưu lượng gió : 11700m³/h Độ ồn : 62 Pa Loại quạt : Quạt đứng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 650

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 650

  Sải cánh : 650mm Điện áp : 200V Công suất : 170W Lưu lượng gió : 13200m³/h Độ ồn : 68 Pa Loại quạt : Quạt đứng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 750

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Deton DHF 750

  Sải cánh : 750mm Điện áp : 200V Công suất : 220W Lưu lượng gió : 18120m³/h Độ ồn : 75 Pa Loại quạt : Quạt đứng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt đứng đa dụng Deton cánh 450

  Liên hệ

  Quạt đứng đa dụng Deton cánh 450

  Sải cánh : 450mm Điện áp : 200V Công suất : 90W Lưu lượng gió : 3900m³/h Độ ồn : 55 Pa Loại quạt : Quạt đứng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt đứng đa dụng Deton cánh 500

  Liên hệ

  Quạt đứng đa dụng Deton cánh 500

  Sải cánh : 500mm Điện áp : 200V Công suất : 120W Lưu lượng gió : 5760m³/h Độ ồn : 58 Pa Loại quạt : Quạt đứng Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt treo tường đa dụng Deton DHW-450

  Liên hệ

  Quạt treo tường đa dụng Deton DHW-450

  Sải cánh : 450mm Điện áp : 200V Công suất : 90W Lưu lượng gió : 3900m³/h Độ ồn : 55 Pa Loại quạt : Quạt treo (2 dây giật) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt treo tường đa dụng Deton DHW-500

  Liên hệ

  Quạt treo tường đa dụng Deton DHW-500

  Sải cánh : 500mm Điện áp : 200V Công suất : 120W Lưu lượng gió : 5760m³/h Độ ồn : 58 Pa Loại quạt : Quạt treo (2 dây giật) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt treo tường công nghiệp Deton DHW-500T

  Liên hệ

  Quạt treo tường công nghiệp Deton DHW-500T

  Sải cánh : 500mm Điện áp : 200V Vòng tua : 1400 v/p Công suất : 125W Lưu lượng gió : 7800m³/h Loại quạt : Quạt treo Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt treo tường công nghiệp Deton DHW-650T

  Liên hệ

  Quạt treo tường công nghiệp Deton DHW-650T

  Sải cánh : 650mm Điện áp : 200V Vòng tua : 1400 v/p Công suất : 170W Lưu lượng gió : 13200m³/h Loại quạt : Quạt treo Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt treo tường công nghiệp Vinawind cánh 650

  Liên hệ

  Quạt treo tường công nghiệp Vinawind cánh 650

  Sải cánh : 650mm Điện áp : 200V Tần số : 50HZ Công suất : 160W Lưu lượng gió : 15100m³/h Loại quạt : Quạt treo Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt treo tường công nghiệp Vinawind cánh 750

  Liên hệ

  Quạt treo tường công nghiệp Vinawind cánh 750

  Sải cánh : 750mm Điện áp : 200V Tần số : 50HZ Công suất : 180W Lưu lượng gió : 18120m³/h Loại quạt : Quạt treo Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt treo tường công nghiệp Komasu KM-500S

  Liên hệ

  Quạt treo tường công nghiệp Komasu KM-500S

  Sải cánh : 500mm Điện áp : 200V Tần số : 50HZ Công suất : 160W Lưu lượng gió : 8500m³/h Loại quạt : Quạt treo Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 12 tháng