Sản phẩm

Showing 1–30 of 358 results

 • Quạt thông gió công nghiệp Deton FAG20-4T

  Liên hệ

  Quạt thông gió công nghiệp Deton FAG20-4T

  Model : FAG20 – 4T Điện áp : 220v/50 Hz Công suất : 35 w Lưu lượng gió : 780 m³/h Vòng tua : 1400 v/p Kích thước khung : 320×320 mm Bảo hành : 1 năm Tình Trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió công nghiệp Deton FAG35-4T

  Liên hệ

  Quạt thông gió công nghiệp Deton FAG35-4T

  Model : FAG35 – 4T Điện áp : 220v/50 Hz Công suất : 60 w Lưu lượng gió : 2.280 m³/h Vòng tua : 1400 v/p Kích thước khung : 415×415 mm Bảo hành : 1 năm Tình Trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió công nghiệp Deton FDV40-4T

  Liên hệ

  Quạt thông gió công nghiệp Deton FDV40-4T

  Model : FDV40 – 4T Điện áp :  220v/50 Hz Công suất :  105 w Lưu lượng gió :  2.800 m³/h Vòng tua :  1400 v/p Kích thước khung : 480×480 mm Bảo hành : 1 năm Tình Trạng :  Còn hàng
 • Quạt thông gió công nghiệp Deton FDV50-4T

  Liên hệ

  Quạt thông gió công nghiệp Deton FDV50-4T

  Model : FDV50 – 4T Điện áp :  220v/50 Hz Công suất :  225 w Lưu lượng gió :  5.700 m³/h Vòng tua :  1400 v/p Kích thước khung : 605×605 mm Bảo hành : 1 năm Tình Trạng :  Còn hàng
 • Quạt thông gió công nghiệp Deton FDV60-4T

  Liên hệ

  Quạt thông gió công nghiệp Deton FDV60-4T

  Model : FDV60 – 4T Điện áp :  220v/50 Hz Công suất :  500 w Lưu lượng gió :  8.700 m³/h Vòng tua :  1400 v/p Kích thước khung : 700×700 mm Bảo hành : 1 năm Tình Trạng :  Còn hàng
 • Quạt hút nối ống Deton CDF-100B

  Liên hệ

  Quạt hút nối ống Deton CDF-100B

  Model : CDF – 100B Điện áp :  220v/50 Hz Công suất :  67 w Lưu lượng gió :  245 m³/h Cột áp :  200 Pa Ống dẫn : ϕ 100 Trọng lương : 2,9 kg Bảo hành :  1 năm Tình Trạng :  Còn hàng
 • Quạt hút nối ống Deton CDF-125B

  Liên hệ

  Quạt hút nối ống Deton CDF-125B

  Model : CDF – 125B Điện áp : 220v/50 Hz Công suất : 69 w Lưu lượng gió : 310 m³/h Cột áp : 300 Pa Ống dẫn : ϕ 125 Trọng lương : 3,9 kg Bảo hành :1 năm Tình Trạng : Còn hàng
 • Quạt hút nối ống Deton CDF-150B

  Liên hệ

  Quạt hút nối ống Deton CDF-150B

  Model : CDF – 150B Điện áp :  220v/50 Hz Công suất :  65 w Lưu lượng gió :  455 m³/h Cột áp :  320 Pa Ống dẫn : ϕ 150 Trọng lương : 4,4 kg Bảo hành :  1 năm Tình Trạng :  Còn hàng
 • Quạt hút nối ống Deton CDF-160B

  Liên hệ

  Quạt hút nối ống Deton CDF-160B

  Model : CDF – 160B Điện áp : 220v/50 Hz Công suất : 130 w Lưu lượng gió : 605 m³/h Cột áp : 350 Pa Ống dẫn : ϕ 160 Trọng lương : 4,8 kg Bảo hành :1 năm Tình Trạng : Còn hàng
 • Quạt hút nối ống Deton CDF-200A

  Liên hệ

  Quạt hút nối ống Deton CDF-200A

  Model : CDF – 200A Điện áp : 220v/50 Hz Công suất : 165 w Lưu lượng gió : 934 m³/h Cột áp : 520 Pa Ống dẫn : ϕ 200 Trọng lương : 4,8 kg Bảo hành :1 năm Tình Trạng : Còn hàng
 • Quạt hút nối ống Deton CDF-250B

  Liên hệ

  Quạt hút nối ống Deton CDF-250B

  Model : CDF – 250B Điện áp :  220v/50 Hz Công suất :  175 w Lưu lượng gió :  1115 m³/h Cột áp : 560 Pa Ống dẫn : ϕ 250 Trọng lương : 6,6 kg Bảo hành : 1 năm Tình Trạng :  Còn hàng
 • Quạt hút nối ống Deton CDF-315B

  Liên hệ

  Quạt hút nối ống Deton CDF-315B

  Model : CDF – 315B Điện áp : 220v/50 Hz Công suất : 278 w Lưu lượng gió : 1680 m³/h Cột áp : 613 Pa Ống dẫn : ϕ 315 Trọng lương : 6,9 kg Bảo hành :1 năm Tình Trạng : Còn hàng
 • Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-50

  Liên hệ

  Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-50

  Model : FB-50 KT cánh : 500 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 130 w Lưu lượng gió : 7.400 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-60

  Liên hệ

  Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-60

  Model : FB-60 KT cánh : 600 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 150 w Lưu lượng gió : 11.100 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-65

  Liên hệ

  Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-65

  Model : FB-65 KT cánh : 650 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 230 w Lưu lượng gió : 12.300 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-75

  Liên hệ

  Quạt treo công nghiệp Soffnet FB-75

  Model : FB-75 KT cánh : 750 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 280 w Lưu lượng gió : 17.400 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS5-45

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS5-45

  Model : FS5-45 KT cánh : 450 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 130 w Lưu lượng gió : 7.440 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS5-50

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS5-50

  Model : FS5-50 KT cánh : 500 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 150 w Lưu lượng gió : 10.200 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-75

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-75

  Model : FS-75 KT cánh : 750 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 280 w Lưu lượng gió : 17.400 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-65

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-65

  Model : FS-65 KT cánh : 650 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 230 w Lưu lượng gió : 12.300 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-60

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-60

  Model : FS-60 KT cánh : 600 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 150 w Lưu lượng gió : 11.100 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-50

  Liên hệ

  Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-50

  Model : FS-50 KT cánh : 500 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 130 w Lưu lượng gió : 10.200 m³/h Vận tốc : 1350 v/p Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD50-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD50-4

  Model : FAD50-4 KT : 600X600X2250 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 350 w Lưu lượng gió : 5.700 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD40-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD40-4

  Model : FAD40-4 KT : 490X490X2250 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 145 w Lưu lượng gió : 2.280 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD30-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD30-4

  Model : FAD30-4 KT : 360X360X2160 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 45 w Lưu lượng gió : 1.080 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-3G

  Model : TA-3G KT : 300X300X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 370 w Lưu lượng gió : 2.600 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-4G

  Model : TA-4G KT : 400X400X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 550 w Lưu lượng gió : 5.300 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-5G

  Model : TA-5G KT : 500X500X275 mm Điện áp : 220v – 380v/50Hz Công suất : 750 w Lưu lượng gió : 9.400 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6G

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6G

  Model : TA-6G KT : 600X600X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 1500 w Lưu lượng gió : 12.000 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6B

  Liên hệ

  Quạt thông gió hướng trục tròn iFAN TA-6B

  Model : TA-6B KT : 600X600X275 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 50 w Lưu lượng gió : 8.500 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng