Quạt ly tâm mini

Showing all 10 results

 • Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 130

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 130

  Điện áp : 220v Công suất : 120W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 330 (m3/h) Cột áp : 350 (Pa) Độ ồn : 62 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 140

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 140

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 550 (Pa) Độ ồn : 64 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 150

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Shoohan FLJ 150

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Độ ồn : 65 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp KVC 120

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp KVC 120

  Điện áp : 220v Công suất : 120W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 330 (m3/h) Cột áp : 350 (Pa) Độ ồn : 62 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp KVC 240

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp KVC 240

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 550 (Pa) Độ ồn : 64 Pa Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm công nghiệp KVC 350

  Liên hệ

  Quạt ly tâm công nghiệp KVC 350

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 350w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 350w

  Điện áp : 220v Công suất : 350W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 800 (m3/h) Cột áp : 750 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 240w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 240w

  Điện áp : 220v Công suất : 240W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 500 (m3/h) Cột áp : 550 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 120w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 120w

  Điện áp : 220v Công suất : 120W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 330 (m3/h) Cột áp : 350 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm mini công suất 85w

  Liên hệ

  Quạt ly tâm mini công suất 85w

  Điện áp : 220v Công suất : 85W Vòng quay cánh : 2800 (v/p) Lưu lượng gió : 300 (m3/h) Cột áp : 320 (Pa) Bảo hành : 12 tháng