Quạt ly tâm hút khói

Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-II-5A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-II-5A

  Model : QLT 11-62-II-5A Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 14000 ~ 15300 Cột áp (Pa) : 666 ~ 531 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-0.75KWQuạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-0.75KW

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-0.75KW

  Model : QLT 11-62 -3.5A – 0,75KW Điện áp (V) : 220/380 Công suất (Kw) : 0,75 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1370~2760 Cột áp (Pa) : 480~345 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-1.1KW

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-1.1KW

  Model : QLT 11-62 -3.5A – 1,1KW Điện áp (V) : 220/380 Công suất (Kw) : 1,1 Vòng tua (vòng/phút) : 910 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3200~5080 Cột áp (Pa) : 438~367 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-2.2KW

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-2.2KW

  Model : QLT 11-62 -3.5A – 2,2KW Điện áp (V) : 220/380 Công suất (Kw) : 2,2 Vòng tua (vòng/phút) : 1450 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4000~6500 Cột áp (Pa) : 1000~920 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-3KW

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Soffnet 11-62-3.5A-3KW

  Model : QLT 11-62 -3.5A – 3KW Điện áp (V) : 220/380 Công suất (Kw) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1450 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5075~8065 Cột áp (Pa) : 1000~840 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-2.5A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-2.5A

  Model : QLT 11-62-2.5A Điện áp (V) : 220/380 Công suất (Kw) : 0,55 Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1160 ~ 2060 Cột áp (Pa) : 455 ~ 78 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-2.8A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-2.8A

  Model : QLT 11-62-2.8A Điện áp (V) : 220/380 Công suất (Kw) : 0,75 Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 2040 ~ 3150 Cột áp (Pa) : 590 ~ 348 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-3A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-3A

  Model : QLT 11-62-3A Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 2,2 Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3700 ~ 4000 Cột áp (Pa) : 300 ~ 237 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-3.5A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-3.5A

  Model : QLT 11-62-3.5A Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1420 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4630 ~ 7199 Cột áp (Pa) : 903 ~ 509 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-4A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-4A

  Model : QLT 11-62-4A Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6460 ~ 7880 Cột áp (Pa) : 504 ~ 415 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-4.5A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-4.5A

  Model : QLT 11-62-4.5A Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 5,5 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 8500 ~ 12800 Cột áp (Pa) : 783 ~ 725 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-II-4.5AQuạt ly tâm hút khói Deton 11-62-II-4.5A

  Liên hệ

  Quạt ly tâm hút khói Deton 11-62-II-4.5A

  Model : QLT 11-62-II-4.5A Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 4 Vòng tua (vòng/phút) : 960 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6760 ~ 9930 Cột áp (Pa) : 727 ~ 726 Bảo hành : 12 tháng