Quạt ly tâm trung áp

Showing all 11 results

 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-05Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-05

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-05

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 5 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 6500 (m3/h) Cột áp : 1500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-01Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-01

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-01

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 1 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 1600 (m3/h) Cột áp : 700 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-02Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-02

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-02

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 2 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 3200 (m3/h) Cột áp : 1000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-7.5Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-7.5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-7.5

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 7,5 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 9000 (m3/h) Cột áp : 2000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P0.5Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P0.5

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P0.5

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 1/2 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 1400 (m3/h) Cột áp : 500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-20Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-20

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-20

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 20 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 20000 (m3/h) Cột áp : 3500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-30Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-30

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-30

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 30 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 30000 (m3/h) Cột áp : 4500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-25Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-25

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-25

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 25 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 25000 (m3/h) Cột áp : 4000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-15Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-15

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-15

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 15 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 15000 (m3/h) Cột áp : 3000 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-10Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-10

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-10

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 10 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 12000 (m3/h) Cột áp : 2500 (Pa) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-03Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-03

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P-03

  Động cơ : Teco/Trung Quốc Điện áp : 380v Công suất : 3 (Hp) Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 5000 (m3/h) Cột áp : 1200 (Pa) Bảo hành : 12 tháng