Quạt vuông IFAN

Hiển thị tất cả 20 kết quả

 • Quạt thông gió gián tiếp hai mặt lưới iFAN 10E

  Liên hệ

  Quạt thông gió gián tiếp hai mặt lưới iFAN 10E

  Model : 10E KT : 1000x1000x400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0.55 Kw Lưu lượng gió : 30.000 m³/h Vận tốc : 580 v/p Cánh : Inox Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD50-4Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD50-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD50-4

  Model : FAD50-4 KT : 600X600X2250 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 350 w Lưu lượng gió : 5.700 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD40-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD40-4

  Model : FAD40-4 KT : 490X490X2250 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 145 w Lưu lượng gió : 2.280 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD30-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông mini iFAN FAD30-4

  Model : FAD30-4 KT : 360X360X2160 mm Điện áp : 220v /50Hz Công suất : 45 w Lưu lượng gió : 1.080 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió gián tiếp hai mặt lưới iFAN 14E

  Liên hệ

  Quạt thông gió gián tiếp hai mặt lưới iFAN 14E

  Model : 14E KT : 1400x1400x400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1.1 Kw Lưu lượng gió : 44.500 m³/h Vận tốc : 450 v/p Cánh : Inox Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông công nghiệp iFAN 48A

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông iFAN 48A

  Model : 48A KT : 480x480x320 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 0.25 Kw Lưu lượng gió : 7.000 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Cánh : Inox 430 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông công nghiệp iFAN 58A

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông iFAN 58A

  Model : 58A KT : 580x580x320 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 0.37 Kw Lưu lượng gió : 9.000 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Cánh : Inox 430 Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông công nghiệp iFAN 68A

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông iFAN 68A

  Model : 68A KT : 680x680x320 mm Điện áp : 220v/50Hz Công suất : 0.55 Kw Lưu lượng gió : 12.000 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Cánh : Inox Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió chuyển động trực tiếp iFAN 106A

  Liên hệ

  Quạt thông gió chuyển động trực tiếp iFAN 106A

  Model : 106A KT : 1060x1060x400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0.55 Kw Lưu lượng gió : 30.000 m³/h Vận tốc : 580 v/p Cánh : Nhựa Composite Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông công nghiệp iFAN 74A

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông iFAN 74A

  Model : 74A KT : 740x740x400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0.55 Kw Lưu lượng gió : 15.000 m³/h Vận tốc : 1400 v/p Cánh : Inox Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió chuyển động trực tiếp iFAN 122A

  Liên hệ

  Quạt thông gió chuyển động trực tiếp iFAN 122A

  Model : 122A KT : 1220X1220X350MM Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0.75 Kw Lưu lượng gió : 37.000 m³/h Vận tốc : 450 v/p Cánh : Nhựa Composite Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió chuyển động trực tiếp iFAN 138A

  Liên hệ

  Quạt thông gió chuyển động trực tiếp iFAN 138A

  Model : 138A Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1.1 Kw Lưu lượng gió : 44.500 m³/h Vận tốc : 450 v/p Cánh : Nhựa Composite Xuất xứ : Việt Nam Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn hàng
 • Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 90D

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 90D

  Model : 90D KT : 900 X 900 X 350 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0,37 Kw Lưu lượng gió : 27000m³/h Tốc độ gió : 580v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng
 • Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 106DQuạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 106D

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 106D

  Model : 106D KT : 106 X 1060 X 350 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0,55 Kw Lưu lượng gió : 30000m³/h Tốc độ gió : 580v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng
 • Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 122D

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 122D

  Model : 122D KT : 1220 X 1220 X 400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0,75 Kw Lưu lượng gió : 37000m³/h Tốc độ gió : 450v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng
 • Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 138DQuạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 138D

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông hai mặt lưới iFAN 138D

  Model : 138D KT : 1380 X 1380 X 400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1,1 Kw Lưu lượng gió : 44500m³/h Tốc độ gió : 450v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng
 • Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 106C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 106C

  Model : 106C KT : 1060 X 1060 X 400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0,55 Kw Lưu lượng gió : 30000m³/h Tốc độ gió : 580v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng
 • Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 122C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 122C

  Model : 122C KT : 1220 X 1220 X 400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0,75 Kw Lưu lượng gió : 37000m³/h Tốc độ gió : 450v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng
 • Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 90C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 90C

  Model : 90C KT : 900 X 900 X 400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 0,37 Kw Lưu lượng gió : 27000m³/h Tốc độ gió : 580v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng
 • Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 138C

  Liên hệ

  Quạt thông gió vuông gián tiếp iFAN 138C

  Model : 138C KT : 1380 X 1380 X 400 mm Điện áp : 380v/50Hz Công suất : 1,1Kw Lưu lượng gió : 44500m³/h Tốc độ gió : 450v/p Cánh : Inox 430 Bảo hành : 1 năm Tình trạng : Còn Hàng