Quạt hút Afan

Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1220quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1220

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1220

  Model : AFK-1220 Điện áp : 380v Công suất : 1100w Tốc độ gió : 427 v/p Lưu lượng gió : 38000 m³/h Cột áp : 73 Pa Kích thước khung : 1220x1220x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-400

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-400

  Model : AFK-400 Điện áp : 380v – 220v Công suất : 180w Tốc độ gió : 1400 v/p Lưu lượng gió : 4000 m³/h Cột áp : 50 Pa Kích thước khung : 400x400x320mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-480Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-480

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-480

  Model : AFK-480 Điện áp : 380v – 220v Công suất : 180w Tốc độ gió : 1400 v/p Lưu lượng gió : 5000 m³/h Cột áp : 53 Pa Kích thước khung : 480x480x320mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-620

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-620

  Model : AFK-620 Điện áp : 380v – 220v Công suất : 370w Tốc độ gió : 1400 v/p Lưu lượng gió : 6500 m³/h Cột áp : 55 Pa Kích thước khung : 620x620x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-700Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-700

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-700

  Model : AFK-700 Điện áp : 380v – 220v Công suất : 370w Tốc độ gió : 1400 v/p Lưu lượng gió : 8000 m³/h Cột áp : 55 Pa Kích thước khung : 700x700x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-800quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-800

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-800

  Model : AFK-800 Điện áp : 380v – 220v Công suất : 370w Tốc độ gió : 650 v/p Lưu lượng gió : 18000 m³/h Cột áp : 60 Pa Kích thước khung : 800x800x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-900

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-900

  Model : AFK-900 Điện áp : 380v – 220v Công suất : 550w Tốc độ gió : 616 v/p Lưu lượng gió : 22000 m³/h Cột áp : 65 Pa Kích thước khung : 900x900x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1000Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1000

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1000

  Model : AFK-1000 Điện áp : 380v Công suất : 750w Tốc độ gió : 513 v/p Lưu lượng gió : 23000 m³/h Cột áp : 70 Pa Kích thước khung : 1000x1000x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1100

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1100

  Model : AFK-1100 Điện áp : 380v Công suất : 750w Tốc độ gió : 513 v/p Lưu lượng gió : 32500 m³/h Cột áp : 70 Pa Kích thước khung : 1100x1100x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1380Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1380

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1380

  Model : AFK-1380 Điện áp : 380v Công suất : 1100w Tốc độ gió : 427 v/p Lưu lượng gió : 44000 m³/h Cột áp : 56 Pa Kích thước khung : 1380x1380x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng
 • Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1530Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1530

  Liên hệ

  Quạt hút công nghiệp vuông Afan AFK-1530

  Model : AFK-1530 Điện áp : 380v Công suất : 1500w Tốc độ gió : 427 v/p Lưu lượng gió : 55800 m³/h Cột áp : 60 Pa Kích thước khung : 1530x1530x400mm Bảo hành : 1 năm tại nơi sử dụng