Quạt thông gió deton

Hiển thị tất cả 17 kết quả

 • Quạt thông gió di động Deton JGFD4-4

  Liên hệ

  Quạt thông gió di động Deton JGFD4-4

  Điện áp : 220v Công suất : 550W Vòng quay cánh : 140 (v/p) Lưu lượng gió : 5300 (m3/h) Cột áp : 166 (Pa) Kích thước khung : 480mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió di động Deton JGFS6-6

  Liên hệ

  Quạt thông gió di động Deton JGFS6-6

  Điện áp : 380v Công suất : 1100W Vòng quay cánh : 960 (v/p) Lưu lượng gió : 13000 (m3/h) Cột áp : 176 (Pa) Kích thước khung : 695mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Deton DFT 40

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Deton DFT 40

  Điện áp : 220v ~ 380v Công suất : 150W Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 2880 (m3/h) Cột áp : 95 (Pa) Kích thước khung : 485mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Deton DFT 60

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Deton DFT 60

  Điện áp : 220v ~ 380v Công suất : 500W Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 8700 (m3/h) Cột áp : 180 (Pa) Kích thước khung : 685mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt thông gió tròn Deton DFT 50

  Liên hệ

  Quạt thông gió tròn Deton DFT 50

  Điện áp : 220v ~ 380v Công suất : 360W Vòng quay cánh : 1400 (v/p) Lưu lượng gió : 5700 (m3/h) Cột áp : 118 (Pa) Kích thước khung : 590mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục tròn Deton SFG8G-4

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục tròn Deton SFG8G-4

  Điện áp : 380v/50(Hz) Công suất :4000(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 30000(m3/h) Áp Suất : 345(Pa) Kích thước khung : 925(mm) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục tròn Deton SFG7G-4

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục tròn Deton SFG7G-4

  Điện áp : 380v/50(Hz) Công suất :3000(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 24500(m3/h) Áp Suất : 315(Pa) Kích thước khung : 825(mm) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục tròn Deton SFG6G-4

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục tròn Deton SFG6G-4

  Điện áp : 380v/50(Hz) Công suất : 2200(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 18700(m3/h) Áp Suất : 294(Pa) Kích thước khung : 695(mm) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG 5G-4

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG 5G-4

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 750(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 9300(m3/h) Áp Suất : 196(Pa) Kích thước khung : 595(mm) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG 4G-4

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG 4G-4

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 550(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 5300(m3/h) Áp Suất : 166(Pa) Kích thước khung : 480(mm) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG 3.5G-4

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG 3.5G-4

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 370(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 3700(m3/h) Áp Suất : 130(Pa) Kích thước khung : 415(mm) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG3G-4

  Liên hệ

  Quạt hút hướng trục tròn Deton DFG3G-4

  Điện áp : 220v/50(Hz) Công suất : 130(w) Vòng quay cánh : 1400(v/p) Kích thước cánh : 400(mm) Lưu lượng gió : 1600(m3/h) Áp Suất : 65(Pa) Kích thước khung : 375(mm) Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 60-4Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 60-4

  2.938.0003.930.000

  Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 60-4

  Model : TAG 60-4 Công suất (w) : 500 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 8.700 Cột áp (Pa) : 180 Kích thước khung (mm) : 685 Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 12 tháng chính hãng
 • Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 50-4Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 50-4

  1.980.0002.640.000

  Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 50-4

  Model : TAG 50-4 Công suất (w) : 260 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 5.700 Cột áp (Pa) : 118 Kích thước khung (mm) : 590 Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 12 tháng tại nơi dùng.
 • Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 40-4Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 40-4

  1.488.0001.970.000

  Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 40-4

  Model : TAG 40-4 Công suất (w) : 105 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 2.880 Cột áp (Pa) : 95 Kích thước khung (mm) : 485 Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 12 tháng tại nơi sử dụng
 • Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 30-4Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 30-4

  1.005.0001.340.000

  Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 30-4

  Model : TAG 30-4 Công suất (w) : 50 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 1.080 Cột áp (Pa) : 50 Kích thước khung (mm) : 385 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành : 12 tháng.
 • Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 35-4Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 35-4

  1.088.0001.450.000

  Quạt Thông Gió Tròn Công Nghiệp Deton TAG 35-4

  Model : TAG 35-4 Công suất (w) : 60 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 1.450 Cột áp (Pa) : 60 Kích thước khung (mm) : 435 Xuất xứ : Chính hãng Bảo hành : 12 tháng chính hãng