Quạt hút bụi túi vải

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Quạt hút bụi di động túi vải 1HP

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 1HP

  Túi vải: 1xΦ400 Dòng điện: 220V – 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 1 hp Miệng hút : 2×100 mm Lưu Lượng Gió: 1200 m³/h Kích thước : 1000x700x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 2HP

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 2HP

  Túi vải: 1xΦ600 Dòng điện: 220V – 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 2 hp Miệng hút : 2×120 mm Lưu Lượng Gió: 2400 m³/h Kích thước : 1200x700x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 3HP

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 3HP

  Túi vải: 2xΦ500 Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 3 hp Miệng hút : 2×150 mm Lưu Lượng Gió: 3600 m³/h Kích thước : 1800x700x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 5HP

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 5HP

  Túi vải: 2xΦ600 Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 5 hp Miệng hút : 4×150 mm Lưu Lượng Gió: 6000 m³/h Kích thước : 2000x800x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 7.5HP

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 7.5HP

  Túi vải: 4xΦ500 Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 7.5 hp Miệng hút : 4×200 mm Lưu Lượng Gió: 8000 m³/h Kích thước : 2000x1100x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 10Hp

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 10Hp

  Túi vải: 6xΦ500 Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 10 hp Miệng hút : 6×200 mm Lưu Lượng Gió: 10000 m³/h Kích thước : 2200x1300x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 10Hp

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải QHB-2P-10/4

  Túi vải: 4xΦ600 Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 10 hp Miệng hút : 6×200 mm Lưu Lượng Gió: 10000 m³/h Kích thước : 2200x1300x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 15Hp

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 15Hp

  Túi vải: 6xΦ600 Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 15 hp Miệng hút : 6×250 mm Lưu Lượng Gió: 15000 m³/h Kích thước : 2400x1300x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 15Hp

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 15Hp-QHB-2P-15/4

  Túi vải: 4xΦ700 Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 15 hp Miệng hút : 6×250 mm Lưu Lượng Gió: 15000 m³/h Kích thước : 2400x1300x2800 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút bụi di động túi vải 20Hp

  Liên hệ

  Quạt hút bụi di động túi vải 20Hp

  Dòng điện: 380 V Tần số : 50 Hz Công suất : 20 hp Miệng hút : 8×250 mm Lưu Lượng Gió : 21000 m³/h Kích thước : 2800x1600x2800 mm Bảo hành : 12 tháng