Quạt cắt gió Nanyoo

Hiển thị tất cả 13 kết quả

 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-1210X-2Y

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-1210X-2Y

  Model : FM-1210X-2Y Điện áp : 220V Công suất : 180W Lưu lượng: 1600 m³/h Tốc độ gió : 11M/S Trọng lượng: 10,5Kg Độ ồn : ≤43dB Kích thước : 1000x180x215 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-1209X-2Y

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-1209X-2Y

  Model : FM-1209X-2Y Điện áp : 220V Công suất : 160W Lưu lượng: 1400 m³/h Tốc độ gió : 11M/S Trọng lượng: 10Kg Độ ồn : ≤43dB Kích thước : 900x180x215 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-1212X-2Y

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-1212X-2Y

  Model : FM-1212X-2Y Điện áp : 220V Công suất : 200W Lưu lượng: 1900 m³/h Tốc độ gió : 11M/S Trọng lượng: 12Kg Độ ồn : ≤44dB Kích thước : 1200x180x215 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-1215X-2Y

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-1215X-2Y

  Model : FM-1215X-2Y Điện áp : 220V Công suất : 230W Lưu lượng: 2500 m³/h Tốc độ gió : 11M/S Trọng lượng: 13,5Kg Độ ồn : ≤46dB Kích thước : 1500x180x215 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-1218X-2Y

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-1218X-2Y

  Model : FM-1218X-2Y Điện áp : 220V Công suất : 300W Lưu lượng: 3200 m³/h Tốc độ gió : 11M/S Trọng lượng: 15Kg Độ ồn : ≤50dB Kích thước : 1800x180x215 mm Bảo hành: 1 năm
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-5509Z-LY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-5509Z-LY

  Model : FM-5509Z-LY Công suất : 420W Lưu lượng: 1450 m³/h Tốc độ gió : 20M/S Trọng lượng: 17,5Kg Độ ồn : ≤48dB Kích thước : 900x23x215 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-5510Z-LY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-5510Z-LY

  Model : FM-5510Z-LY Công suất : 420W Lưu lượng: 1450 m³/h Tốc độ gió : 20M/S Trọng lượng: 18Kg Độ ồn : ≤48dB Kích thước : 1000x23x215 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-5512Z-LY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-5512Z-LY

  Model : FM-5512Z-LY Công suất : 560W Lưu lượng: 1930 m³/h Tốc độ gió : 20M/S Trọng lượng: 18,8Kg Độ ồn : ≤49dB Kích thước : 1200x23x215 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-5515Z-LY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-5515Z-LY

  Model : FM-5515Z-LY Công suất : 700W Lưu lượng: 2420 m³/h Tốc độ gió : 20M/S Trọng lượng: 25Kg Độ ồn : ≤52dB Kích thước : 1500x23x215 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-5518Z-LY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-5518Z-LY

  Model : FM-5518Z-LY Công suất : 800W Lưu lượng: 2900 m³/h Tốc độ gió : 20M/S Trọng lượng: 27,5Kg Độ ồn : ≤54dB Kích thước : 1800x23x215 mm Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-6009GY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-6009GY

  Model : FM-6009GY Điện áp : 380V/50Hz Công suất : 1100W Lưu lượng: 3750 m³/h Tốc độ gió : 24M/S Trọng lượng: 42Kg Độ ồn : ≤65dB Chiều dài quạt : 900 mm Chiều cao lắp đặt : 6-8M
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-6012GY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-6012GY

  Model : FM-6012GY Điện áp : 380V/50Hz Công suất : 1600W Lưu lượng: 5000 m³/h Tốc độ gió : 24M/S Trọng lượng: 47,5Kg Độ ồn : ≤66dB Chiều dài quạt : 1200 mm Chiều cao lắp đặt : 6-8M
 • Quạt cắt gió Nanyoo FM-6015GY

  Liên hệ

  Quạt cắt gió Nanyoo FM-6015GY

  Model : FM-6015GY Điện áp : 380V/50Hz Công suất : 2200W Lưu lượng: 6250 m³/h Tốc độ gió : 24M/S Trọng lượng: 58Kg Độ ồn : ≤68dB Chiều dài quạt : 1500 mm Chiều cao lắp đặt : 6-8M