Quạt ly tâm phòng nổ

Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 20Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 20Hp

  Model : QLT 4P-20 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 20 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 20000 Cột áp (Pa) : 3500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 25Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 25Hp

  Model : QLT 4P-25 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 25 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 25000 Cột áp (Pa) : 4000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 40Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 40Hp

  Model : QLT 4P-40 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 40 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 40000 Cột áp (Pa) : 5000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 1Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 1Hp

  Model : QLT 4P-1 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 1 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 1600 Cột áp (Pa) : 700 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 3HpQuạt hút ly tâm chống cháy nổ 3Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 3Hp

  Model : QLT 4P-3 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 3 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 5000 Cột áp (Pa) : 1200 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 2Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 2Hp

  Model : QLT 4P-2 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 2 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 3200 Cột áp (Pa) : 800 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 5Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 5Hp

  Model : QLT 4P-5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 6500 Cột áp (Pa) : 1500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 7.5Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 7.5Hp

  Model : QLT 4P-7,5 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 7,5 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 9000 Cột áp (Pa) : 2000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 10Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 10Hp

  Model : QLT 4P-10 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 10 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 12000 Cột áp (Pa) : 2500 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 15Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 15Hp

  Model : QLT 4P-15 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 15 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 15000 Cột áp (Pa) : 3000 Bảo hành : 12 tháng
 • Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 30Hp

  Liên hệ

  Quạt hút ly tâm chống cháy nổ 30Hp

  Model : QLT 4P-30 Điện áp (V) : 380 Công suất (Kw) : 30 Vòng tua (vòng/phút) : 1400 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 30000 Cột áp (Pa) : 4500 Bảo hành : 12 tháng